Groupe Gorgé SA

Symbol: GOE.PA

EURONEXT

19.36

EUR

Tržní cena dnes

 • 38.8290

  Poměr P/E

 • -0.7513

  Poměr PEG

 • 335.24M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Groupe Gorgé SA (GOE-PA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Groupe Gorgé SA si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $236316000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -8.864%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $42909000 a vykazují meziroční tempo růstu -48.095%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $23003000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -31.129% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $180903000. To odráží míru růstu -15.196% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202120202019201820172016
Peněžní prostředky a investice
42.91
82.67
64.25
42.00
86.79
38.75
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
23.00
33.40
32.26
28.26
29.80
29.02
Ostatní
170.19
143.23
156.03
170.29
205.74
190.42
Krátkodobá aktiva celkem
236.32
259.30
252.56
240.56
322.37
258.23
Závazky
32.84
49.53
50.02
48.54
52.85
49.47
Krátkodobý dluh
44.33
60.30
32.87
25.53
48.31
25.55
Ostatní krátkodobé závazky
103.73
103.49
81.31
89.11
135.50
125.50
Krátkodobé závazky
180.90
213.32
164.20
163.19
236.66
200.51

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Groupe Gorgé SA je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $368056000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -12.847%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $309135000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 13.853%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $94190000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 64.045%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $40705000. Meziroční růst těchto rezerv je -49.241%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $17425000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 29.045%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $24689000, což znamená meziroční růst o -50.997%. Tyto zisky představují zisky, které se Groupe Gorgé SA rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

368,06 US$

Celková pasiva

309 135 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

94,19 US$

Peněžní prostředky a ekv.

40 705 000,00 US$

Goodwill

23,79 US$

Nerozdělený zisk

24 689 000,00 US$

Kmenové akcie

11,55 US$

Hodnota podniku

-1,55 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Groupe Gorgé SA je $0.32, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20210.0000.3200.0000.0000.320
20200.0000.0000.3200.0000.320
20190.0000.0000.3200.0000.320
20180.0000.3200.0000.0000.320
20150.0000.3200.0000.0000.320
20140.0000.0000.3200.0000.320
20130.0000.3200.0000.0000.320
20120.0000.3000.0000.0000.300
20110.0000.0000.2600.0000.260
20100.0000.0000.2600.0000.260
20080.0000.0000.1600.0000.160
20070.0000.0000.5000.0000.500
20060.0000.0000.5000.0000.500
20050.0000.0000.4000.0000.400
20040.0000.0001.1257.5008.625
20030.0000.3800.0000.0000.380
20010.0000.4570.0000.0000.457
20000.0000.4570.0000.0000.457

Čistý zisk na akcii (EPS)

Groupe Gorgé SA má zisk na akcii ve výši $0.09, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 177.089% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20190.02860.0286-0.02860.09
2018-0.0371-0.0371--0.0371-0.12
2017-0.38-0.38--0.38-1.14
20160.08980.0898-0.08980.27
20150.07850.07850.07850.07850.32
20140.110.110.110.110.44
20130.220.220.220.220.88
20120.03430.03430.03430.03430.12
20110.230.230.230.230.92
20100.190.190.190.190.76
2009-0.19-0.19-0.19-0.19-0.76

Groupe Gorgé SA (GOE.PA) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Groupe Gorgé SA (GOE.PA) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne February 23, 2005 s poměrem 5:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
23 February 20055:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -2.156.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.290.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.730.

Co je Groupe Gorgé SA (GOE.PA) ROIC (návratnost kapitálu)?

Groupe Gorgé SA (GOE.PA) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.301.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Groupe Gorgé SA (GOE.PA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -1.552

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 2.394

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.403

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000