Holcim Ltd

Symbol: HCMLF

PNK

72.75

USD

Tržní cena dnes

 • 11.6296

  Poměr P/E

 • 0.3728

  Poměr PEG

 • 40.14B

  MRK Cap

 • 0.04%

  Výnos DIV

Holcim Ltd (HCMLF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Holcim Ltd si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $16784000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 22.547%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $9824000000 a vykazují meziroční tempo růstu 47.022%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $3896000000. Meziroční míra růstu pohledávek je -6.660%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $2860000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 9.663% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $8857000000. To odráží míru růstu -9.112% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
9824.00
6682.00
5190.00
4148.00
2515.00
4217.00
Pohledávky
3896.00
4174.00
3445.00
5288.00
5684.00
5123.00
Zásoby
2860.00
2608.00
1983.00
2494.00
3081.00
2870.00
Ostatní
198.00
226.00
264.00
276.00
375.00
407.00
Krátkodobá aktiva celkem
16784.00
13696.00
10886.00
12210.00
11658.00
12618.00
Závazky
3993.00
3745.00
3072.00
3535.00
3453.00
3433.00
Krátkodobý dluh
1622.00
2360.00
2048.00
1985.00
2976.00
3733.00
Ostatní krátkodobé závazky
1977.00
2398.00
1967.00
2287.00
2191.00
2445.00
Krátkodobé závazky
8857.00
9745.00
8178.00
9144.00
10727.00
11519.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Holcim Ltd je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $53979000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -6.799%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $26671000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -5.879%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1118000000. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $3654000000. Meziroční růst těchto rezerv je 5.455%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1158000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem -6.006%. Tyto zisky představují zisky, které se Holcim Ltd rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

53 979,00 US$

Celková pasiva

26 671 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

1 118,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

3 654 000 000,00 US$

Goodwill

14 348,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

654,00 US$

Hodnota podniku

4,96 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Holcim Ltd je $2.812, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 26.325%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0002.8120.0000.0002.812
20220.0002.2260.0000.0002.226
20210.0002.2030.0000.0002.203
20180.0001.9930.0000.0001.993
20170.0002.0250.0000.0002.025
20150.0001.3370.0000.0001.337
20140.0001.4790.0000.0001.479

Čistý zisk na akcii (EPS)

Holcim Ltd má zisk na akcii ve výši $-2.83, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -195.932% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20170.371.30.72-5.22-2.83
2016-0.180.661.720.752.95
20150.870.741.3-4.58-1.67
20140.231.11.2613.59
20130.551.121.370.693.73
20120.02861.11.15-0.471.81
20110.02861.041.06-0.961.17
2010-0.21.191.620.913.52
20090.251.532.020.794.59

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 5.014.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.110.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.726.

Co je Holcim Ltd (HCMLF) ROIC (návratnost kapitálu)?

Holcim Ltd (HCMLF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.066.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 2.812

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Holcim Ltd (HCMLF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 4.961

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.520

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.259

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.210