Hexaom S.A.

Symbol: HEXA.PA

EURONEXT

19.6

EUR

Tržní cena dnes

 • 5.9183

  Poměr P/E

 • -0.3070

  Poměr PEG

 • 134.29M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Hexaom S.A. (HEXA-PA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Hexaom S.A. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $539561000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 6.929%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $167262000 a vykazují meziroční tempo růstu -2.636%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $78433000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 10.029% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $435077000. To odráží míru růstu 4.060% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202120202019201820172016
Peněžní prostředky a investice
167.26
171.79
130.33
117.44
116.42
94.88
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
78.43
71.28
40.79
28.40
27.98
32.72
Ostatní
293.87
261.52
244.66
165.37
162.90
102.30
Krátkodobá aktiva celkem
539.56
504.60
415.79
349.26
338.29
267.47
Závazky
202.64
188.78
171.02
143.18
136.18
103.21
Krátkodobý dluh
63.12
84.99
33.37
18.58
20.57
24.95
Ostatní krátkodobé závazky
169.31
144.34
135.11
105.96
95.00
72.73
Krátkodobé závazky
435.08
418.10
339.50
267.72
251.75
200.89

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Hexaom S.A. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $736782000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 296.483%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $516400000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 301.994%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $64326000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 371.201%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $152617000. Meziroční růst těchto rezerv je 264.977%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1250000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 300.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $4450000, což znamená meziroční růst o -20.482%. Tyto zisky představují zisky, které se Hexaom S.A. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

736,78 US$

Celková pasiva

516 400 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

64,33 US$

Peněžní prostředky a ekv.

152 617 000,00 US$

Goodwill

117,78 US$

Nerozdělený zisk

4 450 000,00 US$

Kmenové akcie

0,31 US$

Hodnota podniku

0,55 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Hexaom S.A. je $1.41, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 20.513%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.0001.4100.0000.0001.410
20210.0001.1700.0000.0001.170
20200.0000.0001.1000.0001.100
20190.0001.5000.0000.0001.500
20180.0001.7000.0000.0001.700
20170.0001.0000.0000.0001.000
20160.0000.6400.0000.0000.640
20150.0000.6500.0000.0000.650
20140.0001.0000.0000.0001.000
20130.0001.0500.0000.0001.050
20120.0001.3000.0000.0001.300
20110.0001.0000.0000.0001.000
20100.0000.8200.0000.0000.820
20090.0000.6000.0000.0000.600
20080.0001.3600.0000.0001.360
20070.0001.1700.0000.0001.170
20060.0000.8700.0000.0000.870
20050.0000.5830.0000.0000.583
20040.0000.5000.0000.0000.500
20030.0000.2370.0000.0000.237
20020.0000.1800.0000.0000.180
20010.0000.1570.0000.0000.157

Čistý zisk na akcii (EPS)

Hexaom S.A. má zisk na akcii ve výši $3.32, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 15.278% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20210.830.830.830.833.32
20200.720.720.720.722.88
20190.670.670.670.672.68
20180.900.90.92.70
20171.0601.061.063.18
20160.5800.580.581.74
20150.3200.320.320.96
20140.4100.410.411.23
20130.4900.490.491.47
20120.6700.670.672.01
20110.8300.830.832.49
20100.5800.580.581.74
20090.420.420.420.421.68
20080.690.690.690.692.76
20070.850.850.850.853.40
20060.760.760.760.763.04
20050.550.550.550.552.20
20040.130.130.130.130.52

Hexaom S.A. (HEXA.PA) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Hexaom S.A. (HEXA.PA) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne July 18, 2005 s poměrem 3:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
18 July 20053:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 3.668.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.032.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.724.

Co je Hexaom S.A. (HEXA.PA) ROIC (návratnost kapitálu)?

Hexaom S.A. (HEXA.PA) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.103.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Hexaom S.A. (HEXA.PA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.554

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.606

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.186

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000