Husqvarna AB (publ)

Symbol: HSQVY

PNK

15.76

USD

Tržní cena dnes

 • 26.1246

  Poměr P/E

 • 0.0636

  Poměr PEG

 • 4.50B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Husqvarna AB (publ) (HSQVY) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Husqvarna AB (publ) si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $30787000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 37.756%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $2328000000 a vykazují meziroční tempo růstu 5.435%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $9124000000. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $19334000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 37.805% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $22553000000. To odráží míru růstu 18.351% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
2328.00
2208.00
6151.00
1911.00
1346.00
1872.00
Pohledávky
9124.00
0.00
5362.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
19334.00
14030.00
9734.00
10858.00
11067.00
9522.00
Ostatní
1.00
0.00
1.00
0.00
5194.00
4731.00
Krátkodobá aktiva celkem
30787.00
22349.00
21248.00
18242.00
17607.00
16127.00
Závazky
7111.00
6990.00
4815.00
4099.00
4622.00
4098.00
Krátkodobý dluh
8349.00
4929.00
3229.00
3151.00
3532.00
2913.00
Ostatní krátkodobé závazky
7093.00
307.00
285.00
229.00
3292.00
250.00
Krátkodobé závazky
22553.00
19056.00
13976.00
11328.00
11744.00
10643.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Husqvarna AB (publ) je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $59588000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -1.387%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $33459000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -1.458%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $13663000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 164.019%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $2196000000. Meziroční růst těchto rezerv je -9.369%. Tyto zisky představují zisky, které se Husqvarna AB (publ) rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

59 588,00 US$

Celková pasiva

33 459 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

13 663,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

2 196 000 000,00 US$

Goodwill

10 452,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

1 153,00 US$

Hodnota podniku

10,82 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Husqvarna AB (publ) je $0.57445, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 31.453%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0000.1910.3830.574
20220.0000.2190.0000.4370.656
20210.0000.1890.0000.3780.567
20200.0000.0000.0000.5130.513
20190.0000.0000.0000.3260.326
20180.0000.1840.0000.3680.552
20170.0000.1460.0000.2920.438
20160.0000.1300.0000.2670.397
20150.0000.1310.0000.2570.388
20140.0000.4710.0000.0000.471
20130.0000.4670.0000.0000.467
20120.4550.0000.0000.0000.455
20110.0000.4720.0000.0000.472
20100.0000.2760.0000.0000.276
20090.0001.8440.0000.0001.844
20080.0000.7640.0000.0000.764

Čistý zisk na akcii (EPS)

Husqvarna AB (publ) má zisk na akcii ve výši $11.17, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -4.120% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20235.794.940.44-11.17
20225.744.970.94-4.886.77
20215.86.982.20.5115.49
20203.465.482.28-2.58.72
20193.985.260.94-1.368.82
20183.284.84-0.65-3.234.24
20173.444.880.740.219.27
20162.644.40.72-0.427.34
20152.743.980.68-0.836.57
20142.163.360.7-3.262.96
20131.622.30.32-1.053.19
20122.22.720.38-1.743.56
20111.682.360.2-0.783.46
20101.843.241.4-0.436.05
20091.962.70.46-1.583.54

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 8.034.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.053.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.821.

Co je Husqvarna AB (publ) (HSQVY) ROIC (návratnost kapitálu)?

Husqvarna AB (publ) (HSQVY) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.066.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.574

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Husqvarna AB (publ) (HSQVY) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 10.824

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.595

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.261

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.854