Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V.

Symbol: IBA

NYSE

53

USD

Tržní cena dnes

 • 7.4131

  Poměr P/E

 • 0.0095

  Poměr PEG

 • 2.65B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. (IBA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $39955000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 5.226%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $20049500000 a vykazují meziroční tempo růstu -3.176%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $5860800000. Meziroční míra růstu pohledávek je 11.581%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $11607600000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 26.920% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $10558400000. To odráží míru růstu -16.748% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
20049.50
20707.10
19047.90
19182.90
18451.90
17240.10
Pohledávky
5860.80
5252.50
4342.30
3880.80
3487.00
3639.50
Zásoby
11607.60
9145.60
7703.60
6753.40
6649.10
6641.40
Ostatní
2437.10
2865.30
1278.80
1281.40
1058.10
1731.70
Krátkodobá aktiva celkem
39955.00
37970.50
32372.60
31098.50
29646.10
29252.70
Závazky
6841.20
8565.10
4769.30
4198.20
4228.20
4754.70
Krátkodobý dluh
1181.50
1924.00
1057.60
3440.40
3492.80
3706.40
Ostatní krátkodobé závazky
2535.70
0.10
(0.1)
1342.60
(0.1)
1773.50
Krátkodobé závazky
10558.40
12682.50
7999.00
8981.20
8942.20
10234.60

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $72236100000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 9.557%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $19193100000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 8.338%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $3010500000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 709.991%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $20049500000. Meziroční růst těchto rezerv je -3.176%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1174400000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.043%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $50201500000, což znamená meziroční růst o 11.665%. Tyto zisky představují zisky, které se Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

72 236,10 US$

Celková pasiva

19 193 100 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

3 010,50 US$

Peněžní prostředky a ekv.

20 049 500 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

50 201 500 000,00 US$

Kmenové akcie

1 559,49 US$

Hodnota podniku

5,78 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. je $0.4887, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 15.015%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.0000.0000.4890.0000.489
20210.0000.4210.4250.0000.846
20200.0000.3290.3510.0000.680
20190.0000.4420.4380.0000.880
20180.0000.4520.4360.0000.888
20170.0000.4140.4170.0000.831
20160.0000.4540.4190.0000.873
20150.0000.5840.5880.0001.171
20140.9220.0000.0000.0000.922
20130.0000.2890.2620.0000.551
20120.0000.2280.2230.0000.451
20110.0000.2590.2560.0000.515
20100.0000.2050.2050.0000.410
20090.0000.1810.1810.0000.362
20080.0000.2250.2270.2270.679
20070.0000.2170.2170.2160.650
20060.0000.2130.2130.2140.640
20050.0000.1460.1480.1500.444
20040.0000.1400.1400.1400.420
20030.0000.1950.1960.1920.583
20020.0000.1920.1810.0000.373
20010.0000.2250.2300.0000.455
20000.0000.1110.1050.1050.321
19990.0000.1260.1250.1250.376
19980.0000.1360.1340.0350.305

Čistý zisk na akcii (EPS)

Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. má zisk na akcii ve výši $122.72, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 21.026% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
202243.258.9219.441.16122.72
20214229.5216.9212.96101.40
202043.32-0.716.5614.6473.82
2019631.822.23.1263.12
201825.0831.44-3.7915.8468.57
201713.0834.4419.9229.5296.96
201611.8831.5616.219.5679.20
201525.3227.8415.72977.88
201413.221.7222.4421.2478.60
201312.7227.487.08-9.0538.23
201213.26.3612.611.0443.20
20113.122.76-2.1403.74
20105.5212.3612.7030.58
20095.5213.92-1.06018.38
20084.563.84-206.40
20074.929.67.44021.96
20064.786.484.68015.94
200510.3713.6210.8034.79
20041.321.863.606.78
20034.563.421.509.48
20028.048.45.4021.84
20016.465.435.43017.32
20005.976.436.06018.46
19994.754.74.66014.11

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 23.170.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.085.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.758.

Co je Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. (IBA) ROIC (návratnost kapitálu)?

Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. (IBA) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.136.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. (IBA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 5.783

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.080

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.058

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.460