Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

Symbol: IDKOF

PNK

27.5

USD

Tržní cena dnes

 • 8.6382

  Poměr P/E

 • -0.0005

  Poměr PEG

 • 7.73B

  MRK Cap

 • 0.03%

  Výnos DIV

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (IDKOF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Idemitsu Kosan Co.,Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $2732068000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 15.370%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $105192000000 a vykazují meziroční tempo růstu -25.013%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $1161281000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 4.306%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $1308570000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 23.426% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $2163986000000. To odráží míru růstu 4.983% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
105192.00
140281.00
131343.00
132247.00
91850.00
88424.00
Pohledávky
1161281.00
1113343.00
602661.00
593730.00
453316.00
500915.00
Zásoby
1308570.00
1060205.00
694522.00
622895.00
586561.00
535636.00
Ostatní
157025.00
54259.00
236990.00
201416.00
93700.00
97991.00
Krátkodobá aktiva celkem
2732068.00
2368088.00
1665516.00
1550288.00
1225427.00
1222966.00
Závazky
697307.00
840834.00
530697.00
475664.00
399176.00
429550.00
Krátkodobý dluh
788684.00
616043.00
542314.00
655565.00
368715.00
305874.00
Ostatní krátkodobé závazky
202706.00
159626.00
111571.00
152104.00
83543.00
95109.00
Krátkodobé závazky
2163986.00
2061273.00
1621286.00
1648420.00
1195800.00
1162717.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Idemitsu Kosan Co.,Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $5154310000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -4.529%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $3373258000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -8.263%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $650928000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -11.036%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $173058000000. Meziroční růst těchto rezerv je 98.318%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $168351000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $996610000000, což znamená meziroční růst o 11.567%. Tyto zisky představují zisky, které se Idemitsu Kosan Co.,Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

5 154 310,00 US$

Celková pasiva

3 373 258 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

650 928,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

173 058 000 000,00 US$

Goodwill

135 925,00 US$

Nerozdělený zisk

996 610 000 000,00 US$

Kmenové akcie

108 606,00 US$

Hodnota podniku

-0,76 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Idemitsu Kosan Co.,Ltd. je $120, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20240.0000.0000.0000.0000.000
202360.0000.00060.0000.000120.000
202250.0000.00060.0000.000110.000
202160.0000.00060.0000.000120.000
202080.0000.00060.0000.000140.000
201950.0000.00080.0000.000130.000
201840.0000.0000.0000.00040.000
201725.0000.0000.0000.00025.000
201625.0000.00025.0000.00050.000
201525.0000.00025.0000.00050.000
20140.0000.00025.0000.00025.000

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (IDKOF) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (IDKOF) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne December 28, 2023 s poměrem 5:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
28 December 20235:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.015.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.776.

Co je Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (IDKOF) ROIC (návratnost kapitálu)?

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (IDKOF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.046.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 120.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (IDKOF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -0.760

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.819

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.281

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.131