iPath S&P MLP ETN

Symbol: IMLP

ETF

16.3851

USD

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 34.24M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

iPath S&P MLP ETN (IMLP) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, iPath S&P MLP ETN si udržuje zdravou pozici.

Peněžní prostředky a investice
Pohledávky
Zásoby
Ostatní
Krátkodobá aktiva celkem
Závazky
Krátkodobý dluh
Ostatní krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti iPath S&P MLP ETN je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Tyto zisky představují zisky, které se iPath S&P MLP ETN rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

NaN US$

Celková pasiva

NaN US$

Dlouhodobý dluh

NaN US$

Peněžní prostředky a ekv.

NaN US$

Goodwill

NaN US$

Nerozdělený zisk

NaN US$

Kmenové akcie

NaN US$

Hodnota podniku

0,00 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii iPath S&P MLP ETN je $1.045, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 19.977%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.2270.2720.2740.2721.045
20210.2090.2230.2150.2240.871
20200.2840.2490.2510.2211.005
20190.3060.0000.3090.2950.910
20180.2830.3260.3220.2891.220
20170.2980.3110.3080.3031.220
20160.3320.3380.3230.3161.309
20150.3640.3630.3680.0001.095
20140.3330.3550.3460.3511.385
20130.3400.3340.3240.3401.338

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.000.

Co je iPath S&P MLP ETN (IMLP) ROIC (návratnost kapitálu)?

iPath S&P MLP ETN (IMLP) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.000.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

iPath S&P MLP ETN (IMLP) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.000

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000