Innoviz Technologies Ltd.

Symbol: INVZ

NASDAQ

1.78

USD

Tržní cena dnes

 • -2.1138

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 293.50M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Innoviz Technologies Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $187553000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -31.657%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $55718000 a vykazují meziroční tempo růstu 135.694%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $1762000. Meziroční míra růstu pohledávek je 243.470%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $4236000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -0.470% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $32434000. To odráží míru růstu 49.707% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

2022202120202019
Peněžní prostředky a investice
55.72
23.64
49.95
72.79
Pohledávky
1.76
0.51
2.51
1.02
Zásoby
4.24
4.26
2.16
1.34
Ostatní
3.24
1.09
2.71
1.16
Krátkodobá aktiva celkem
187.55
274.43
57.91
111.80
Závazky
8.37
5.76
7.75
7.14
Krátkodobý dluh
3.72
15.65
0.28
0.25
Ostatní krátkodobé závazky
16.27
0.05
8.11
6.84
Krátkodobé závazky
32.43
21.66
17.79
14.70

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Innoviz Technologies Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $236599000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -16.671%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $59279000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -5.941%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $27643000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -7.589%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $29782000. Meziroční růst těchto rezerv je -82.287%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-604837000, což znamená meziroční růst o 26.664%. Tyto zisky představují zisky, které se Innoviz Technologies Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

236,60 US$

Celková pasiva

59 279 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

27,64 US$

Peněžní prostředky a ekv.

29 782 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-604 837 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-2,24 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Innoviz Technologies Ltd. má zisk na akcii ve výši $-0.67, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 2.899% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.26-0.23-0.18--0.67
2022-0.23-0.21-0.25-0.25-0.94
2021-0.16-0.58-0.2-0.25-1.19
2020-0.15-0.11-0.12-0.25-0.63

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.779.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -18.159.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.006.

Co je Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) ROIC (návratnost kapitálu)?

Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.666.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -2.243

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.178

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.133

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 38.947