Iovance Biotherapeutics, Inc.

Symbol: IOVA

NASDAQ

6.73

USD

Tržní cena dnes

 • -3.8829

  Poměr P/E

 • 0.1331

  Poměr PEG

 • 1.72B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Iovance Biotherapeutics, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $471845000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -7.109%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $231731000 a vykazují meziroční tempo růstu 196.221%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $91485000. To odráží míru růstu 2.562% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
231.73
78.23
67.33
13.97
82.15
145.37
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
7.27
3.55
6.66
9.41
6.85
3.92
Krátkodobá aktiva celkem
471.85
507.96
636.10
312.53
475.37
149.29
Závazky
26.60
27.38
13.51
15.57
2.74
1.23
Krátkodobý dluh
12.59
5.06
6.28
7.25
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
52.30
56.77
35.07
16.27
11.66
8.66
Krátkodobé závazky
91.48
89.20
54.87
39.08
14.40
9.89

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Iovance Biotherapeutics, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $852315000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 56.123%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $178307000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 17.162%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $68009000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -6.764%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $267720000. Meziroční růst těchto rezerv je 126.180%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $11000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 57.143%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-1895996000, což znamená meziroční růst o 29.595%. Tyto zisky představují zisky, které se Iovance Biotherapeutics, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

852,32 US$

Celková pasiva

178 307 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

68,01 US$

Peněžní prostředky a ekv.

267 720 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-1 895 996 000,00 US$

Kmenové akcie

0,01 US$

Hodnota podniku

-4,28 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Iovance Biotherapeutics, Inc. má zisk na akcii ve výši $-1.42, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 42.276% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.49-0.47-0.46--1.42
2022-0.58-0.63-0.63-0.62-2.46
2021-0.51-0.53-0.55-0.63-2.22
2020-0.55-0.47-0.4-0.47-1.89
2019-0.3-0.38-0.4-0.5-1.58
2018-0.31-0.34-0.36-0.27-1.28
2017-0.33-0.37-0.35-0.36-1.41
2016-0.14-0.23-0.32-0.25-0.94
2015-0.14-0.14-0.16-0.2-0.64
2014-0.11-0.0874-0.11-0.13-0.44
2013-1.28-4.19-0.66-0.55-6.68
2012-7.39-0.42-0.864.23-4.44
2011-0.78-14.8-7.43-10.69-33.70
2010-0.15-0.12-0.99-1.03-2.29
2009-0.0054-0.0028-0.0029-0.0021-0.01
2008-0.0208-0.0124-0.002-0.0118-0.04

Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne September 26, 2013 s poměrem 1:100. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
26 September 20131:100

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -1.114.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -631.314.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.980.

Co je Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) ROIC (návratnost kapitálu)?

Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.586.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -4.283

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.116

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.092

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2436.108