IperionX Limited

Symbol: IPX

NASDAQ

8.88

USD

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 194.22M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

IperionX Limited (IPX) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, IperionX Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $12754731. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 118.430%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $11937941 a vykazují meziroční tempo růstu 110.451%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $228395. Meziroční míra růstu pohledávek je 913.287%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1647619. To odráží míru růstu -20.787% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
11.94
5.67
1.70
1.13
1.73
2.67
Pohledávky
0.23
0.02
0.00
0.03
0.01
0.07
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.14
0.00
0.00
0.00
0.01
Krátkodobá aktiva celkem
12.75
5.84
1.70
1.18
1.75
2.76
Závazky
0.71
1.68
0.29
0.00
0.00
0.11
Krátkodobý dluh
0.38
0.13
0.08
0.02
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.55
0.27
(0.37)
0.02
0.05
0.08
Krátkodobé závazky
1.65
2.08
0.37
0.06
0.05
0.19

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti IperionX Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $22803535. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 716.838%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2240307. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 117.176%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $592688. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 50.219%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $11937941. Meziroční růst těchto rezerv je 603.099%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $58764248 a oproti předchozímu roku rostou tempem 473.010%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-52196828, což znamená meziroční růst o 294.509%. Tyto zisky představují zisky, které se IperionX Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

22,80 US$

Celková pasiva

2 240 307,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,59 US$

Peněžní prostředky a ekv.

11 937 941,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-52 196 828,00 US$

Kmenové akcie

3,17 US$

Hodnota podniku

0,00 US$

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.000.

Co je IperionX Limited (IPX) ROIC (návratnost kapitálu)?

IperionX Limited (IPX) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.000.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

IperionX Limited (IPX) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.000

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.047

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.043

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000