John Hancock Multifactor Technology ETF

Symbol: JHMT

AMEX

68.81

USD

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 2.25B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

John Hancock Multifactor Technology ETF (JHMT) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, John Hancock Multifactor Technology ETF si udržuje zdravou pozici.

Peněžní prostředky a investice
Pohledávky
Zásoby
Ostatní
Krátkodobá aktiva celkem
Závazky
Krátkodobý dluh
Ostatní krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti John Hancock Multifactor Technology ETF je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Tyto zisky představují zisky, které se John Hancock Multifactor Technology ETF rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

NaN US$

Celková pasiva

NaN US$

Dlouhodobý dluh

NaN US$

Peněžní prostředky a ekv.

NaN US$

Goodwill

NaN US$

Nerozdělený zisk

NaN US$

Kmenové akcie

NaN US$

Hodnota podniku

0,00 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii John Hancock Multifactor Technology ETF je $0.219, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -1.351%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.0000.2190.0000.0000.219
20210.0000.2220.0000.2140.436
20200.0000.4570.0000.2670.724
20190.0000.2370.0000.4310.668
20180.0000.1270.0000.2400.367
20170.0000.1310.0000.1520.283
20160.0000.2140.0000.1870.401
20150.0000.0000.0000.0930.093

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.000.

Co je John Hancock Multifactor Technology ETF (JHMT) ROIC (návratnost kapitálu)?

John Hancock Multifactor Technology ETF (JHMT) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.000.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

John Hancock Multifactor Technology ETF (JHMT) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.000

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000