JTEKT Corporation

Symbol: JTEKF

OTC

6.61

USD

Tržní cena dnes

 • 8.5181

  Poměr P/E

 • -0.0012

  Poměr PEG

 • 2.44B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

JTEKT Corporation (JTEKF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, JTEKT Corporation si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $735299000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 7.265%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $123850000000 a vykazují meziroční tempo růstu -0.325%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $355326000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 10.163%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $247587000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 8.082% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $427755000000. To odráží míru růstu -1.616% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
123850.00
124254.00
118645.00
134852.00
135542.00
135104.00
Pohledávky
355326.00
322545.00
292520.00
273894.00
280490.00
0.00
Zásoby
247587.00
229074.00
182872.00
190821.00
183617.00
175077.00
Ostatní
4988.00
4525.00
3208.00
4276.00
47495.00
342430.00
Krátkodobá aktiva celkem
735299.00
685497.00
600639.00
607700.00
647158.00
652615.00
Závazky
346599.00
317672.00
286634.00
272551.00
221034.00
215619.00
Krátkodobý dluh
47529.00
85749.00
62971.00
76080.00
61382.00
63431.00
Ostatní krátkodobé závazky
7185.00
6261.00
4897.00
2672.00
15754.00
110451.00
Krátkodobé závazky
427755.00
434779.00
368446.00
364983.00
400198.00
398302.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti JTEKT Corporation je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1564736000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 9.763%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $804596000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 9.767%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $214652000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 15.563%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $162906000000. Meziroční růst těchto rezerv je 39.602%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $45591000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $512428000000, což znamená meziroční růst o 13.659%. Tyto zisky představují zisky, které se JTEKT Corporation rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 564 736,00 US$

Celková pasiva

804 596 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

214 652,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

162 906 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

512 428 000 000,00 US$

Kmenové akcie

36 879,00 US$

Hodnota podniku

1,81 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii JTEKT Corporation je $0.19, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20240.0000.0000.0000.0000.000
20230.0830.0000.1070.0000.190
20220.0650.0000.0760.0000.141
20210.0730.0000.0720.0000.145
20200.2040.0000.0000.0000.204
20190.0000.0000.2040.0000.204
20180.1990.0000.1950.0000.394
20170.1890.0000.1870.0000.376
20160.1850.0000.0000.0000.185
20150.1170.0000.1410.0000.258
20140.0880.0000.0920.0000.180

Čistý zisk na akcii (EPS)

JTEKT Corporation má zisk na akcii ve výši $113.88, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 35.217% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
202343.6923.7-46.49113.88
20229.1326.5417.7830.7784.22
202116.73.049.842.1271.66
2020-73.443.3430.31-37.26-77.05
201918.06-3.5715.43-8.9620.96
201836.7618.7125.424.48105.35
201747.3236.2836.8367.17187.60
201636.470.3334.622.0793.47
201547.7335.0537.0621.92141.76
201437.2727.837.1928.83131.09
201323.18-13.1629.5421.1760.73
20127.546.735.123.4842.85
20117.6317.08-9.2812.2327.66
201011.6614.5920.25-13.7232.78
2009-39.83-11.744.88-81-127.69
2008-26.44-19.87-6.57

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 173.935.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.036.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.636.

Co je JTEKT Corporation (JTEKF) ROIC (návratnost kapitálu)?

JTEKT Corporation (JTEKF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.059.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.190

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

JTEKT Corporation (JTEKF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 1.809

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.372

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.173

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.214