Jubilant Pharmova Limited

Symbol: JUBLPHARMA.NS

NSE

453.05

INR

Tržní cena dnes

 • -161.1008

  Poměr P/E

 • 15.1376

  Poměr PEG

 • 71.74B

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

Jubilant Pharmova Limited (JUBLPHARMA-NS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Jubilant Pharmova Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $37624000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 7.216%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $10139200000 a vykazují meziroční tempo růstu 3.433%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $9739200000. Meziroční míra růstu pohledávek je -23.035%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $13805300000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 10.014% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $17724000000. To odráží míru růstu 11.360% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
10139.20
9802.63
4979.35
12253.17
9999.24
2392.00
Pohledávky
9739.20
12654.13
11373.91
17776.70
17862.56
15279.11
Zásoby
13805.30
12548.69
11293.81
18453.79
14173.94
13913.88
Ostatní
2646.10
32.94
3.22
25.90
41.91
18.02
Krátkodobá aktiva celkem
37624.00
35091.92
29525.01
50383.49
45847.99
31897.57
Závazky
8213.20
5677.40
5204.84
10902.69
10201.27
11361.61
Krátkodobý dluh
3531.20
5155.67
701.35
9325.78
5975.38
4210.81
Ostatní krátkodobé závazky
1217.80
1518.60
1009.50
15287.44
4444.89
3713.43
Krátkodobé závazky
17724.00
15916.01
10488.33
26190.13
20897.29
20046.94

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Jubilant Pharmova Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $113996000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 6.490%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $59982000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 14.611%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $33669000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 4.588%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $9737000000. Meziroční růst těchto rezerv je 15.153%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $158000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem -0.754%. Tyto zisky představují zisky, které se Jubilant Pharmova Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

113 996,00 US$

Celková pasiva

59 982 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

33 669,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

9 737 000 000,00 US$

Goodwill

24 515,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

159,30 US$

Hodnota podniku

5,39 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Jubilant Pharmova Limited je $5, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0005.0000.0005.000
20220.0000.0005.0000.0005.000
20210.0000.0005.0000.0005.000
20205.0000.0000.0000.0005.000
20190.0000.0004.5000.0004.500
20180.0000.0003.0000.0003.000
20170.0000.0003.0000.0003.000
20160.0000.0003.0000.0003.000
20150.0000.0003.0000.0003.000
20140.0000.0003.0000.0003.000
20130.0000.0003.0000.0003.000
20120.0000.0003.0000.0003.000
20110.0000.0002.0000.0002.000
20100.0000.0001.9050.0001.905
20090.0001.4290.0000.0001.429
20080.0000.0001.4290.0001.429
20070.0000.0001.1900.0001.190
20060.0000.0001.1900.0001.190
20050.0000.0001.1900.0001.190
20040.7140.0000.2380.0000.952
20030.0000.0000.8570.0000.857

Čistý zisk na akcii (EPS)

Jubilant Pharmova Limited má zisk na akcii ve výši $-1.78, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -125.284% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.43.94--6.12-1.78
20222.960.34-0.983.746.06
202110.098.973.213.4335.69
20205.5314.0619.4616.3655.41
201911.6115.6612.77-6.3733.67
20181313.516.749.9453.18
20179.948.2313.649.6341.44
20169.639.297.660.7227.30
20158.288.117.92.6826.97
20148.04-5.91-0.76.27.63
2013-63.56-5.069-1.95-61.57
2012-57.029.541.68-3.99-49.79
2011---4.92--4.92

Jubilant Pharmova Limited (JUBLPHARMA.NS) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Jubilant Pharmova Limited (JUBLPHARMA.NS) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne November 25, 2010 s poměrem 21:20. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
25 November 201021:20
17 March 20065:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.230.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.042.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je -0.980.

Co je Jubilant Pharmova Limited (JUBLPHARMA.NS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Jubilant Pharmova Limited (JUBLPHARMA.NS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.028.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 5.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Jubilant Pharmova Limited (JUBLPHARMA.NS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 5.387

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.678

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.322

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.116