Know Labs, Inc.

Symbol: KNW

NYSE

0.4157

USD

Tržní cena dnes

 • -1.1327

  Poměr P/E

 • -0.0658

  Poměr PEG

 • 33.41M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Know Labs, Inc. (KNW) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Know Labs, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $12593692. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 2.737%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $12593692 a vykazují meziroční tempo růstu 2.737%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $3808635. To odráží míru růstu -66.792% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
12.59
12.26
4.30
1.90
0.93
0.10
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.06
0.32
0.69
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.01
0.20
0.23
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.03
Krátkodobá aktiva celkem
12.59
12.26
4.30
1.98
1.48
1.05
Závazky
0.53
0.42
0.49
0.82
1.52
2.16
Krátkodobý dluh
2.47
9.74
4.30
4.08
2.40
1.74
Ostatní krátkodobé závazky
0.81
1.31
0.79
0.92
0.73
1.19
Krátkodobé závazky
3.81
11.47
6.57
5.82
4.71
5.15

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Know Labs, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $4436497. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -53.918%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $3721084. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -20.966%. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -100.000%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $3928865. Meziroční růst těchto rezerv je -52.959%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $52358 a oproti předchozímu roku rostou tempem 19.531%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-118715450, což znamená meziroční růst o 23.885%. Tyto zisky představují zisky, které se Know Labs, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

4,44 US$

Celková pasiva

3 721 084,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

3 928 865,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-118 715 450,00 US$

Kmenové akcie

0,02 US$

Hodnota podniku

-2,07 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Know Labs, Inc. má zisk na akcii ve výši $-0.25, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 45.183% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.083-0.1-0.0736--0.25
2022-0.15-0.25-0.0681-0.13-0.60
2021-0.21-0.2-0.23-0.24-0.88
2020-0.16-0.16-0.12-0.18-0.62
2019-0.0438-0.0953-0.0443-0.19-0.37
2018-0.11-0.25-0.0628-0.11-0.53
2017-0.65-0.280.14-0.22-1.01
2016-1.73-0.241.29-0.86-1.54
2015-2.821.990.68-2.19-2.34
2014-0.78-1.561.210.2-0.93
2013-1.14-3.3-2.89-1.41-8.74
2012-1.6-1.62-1.63-1.78-6.63
2011-1.02-1.97-3.17-2.27-8.43
2010-0.95-1.16-1.98-1.34-5.43
2009-3-1.07-0.54-0.62-5.23
2008-2.68-1.78-1.39-2.04-7.89
2007-4.76-3.85-3.58-2.56-14.75
2006-2.09-2.2-2.57-2.57-9.43

Know Labs, Inc. (KNW) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Know Labs, Inc. (KNW) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 17, 2015 s poměrem 1:150. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
17 June 20151:150

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.251.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.004.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.002.

Co je Know Labs, Inc. (KNW) ROIC (návratnost kapitálu)?

Know Labs, Inc. (KNW) ROIC (návratnost kapitálu) je -24.503.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Know Labs, Inc. (KNW) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -2.069

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 3.435

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.554

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.008