Lifeloc Technologies, Inc.

Symbol: LCTC

PNK

3.15

USD

Tržní cena dnes

 • 87.6341

  Poměr P/E

 • -1.6853

  Poměr PEG

 • 7.73M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Lifeloc Technologies, Inc. (LCTC) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Lifeloc Technologies, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $5878914. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 0.332%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $2352754 a vykazují meziroční tempo růstu -8.513%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $735494. Meziroční míra růstu pohledávek je 30.849%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $2732463. To představuje zdravý meziroční nárůst o 2.386% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1136682. To odráží míru růstu 5.046% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
2.35
2.57
2.20
3.19
2.79
2.67
Pohledávky
0.74
0.56
0.74
0.65
0.77
0.71
Zásoby
2.73
2.67
2.50
1.99
1.29
1.18
Ostatní
0.06
0.06
0.08
0.02
0.04
0.02
Krátkodobá aktiva celkem
5.88
5.86
5.52
5.84
4.88
4.58
Závazky
0.41
0.45
0.33
0.26
0.34
0.30
Krátkodobý dluh
0.05
0.05
0.51
0.04
0.04
0.04
Ostatní krátkodobé závazky
0.39
0.35
0.31
0.34
0.29
0.30
Krátkodobé závazky
1.14
1.08
1.35
0.90
0.74
0.75

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Lifeloc Technologies, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $8604673. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 2.070%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2338502. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 3.831%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1182751. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -3.981%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $2136873. Meziroční růst těchto rezerv je 0.581%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $4668014 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $1598157, což znamená meziroční růst o 5.842%. Tyto zisky představují zisky, které se Lifeloc Technologies, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

8,60 US$

Celková pasiva

2 338 502,00 US$

Dlouhodobý dluh

1,18 US$

Peněžní prostředky a ekv.

2 136 873,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

1 598 157,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

18,42 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Lifeloc Technologies, Inc. má zisk na akcii ve výši $0.04, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 121.599% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.02190.020.04-0.04
2022-0.0589-0.0821-0.0354-0.0093-0.19
20210.16-0.04470.21-0.05720.27
2020-0.0674-0.14-0.0867-0.0792-0.38
20190.010.090.060.09150.25
20180.00460.030.020.02840.08
20170.030.030.0001-0.05360.01
20160.060.070.040.00940.18
2015-0.01590.030.080.02270.11
20140.040.060.090.05250.24
20130.060.070.10.00790.24
20120.050.050.060.02980.19
20110.080.120.080.04390.32
2010-0.040.060.01620.12

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.026.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.004.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 2.566.

Co je Lifeloc Technologies, Inc. (LCTC) ROIC (návratnost kapitálu)?

Lifeloc Technologies, Inc. (LCTC) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.005.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Lifeloc Technologies, Inc. (LCTC) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 18.421

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.197

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.143

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.836