Laredo Petroleum, Inc.

Symbol: LPI

NYSE

48.09

USD

Tržní cena dnes

 • 0.9458

  Poměr P/E

 • 0.0085

  Poměr PEG

 • 808.56M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Laredo Petroleum, Inc. (LPI) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Laredo Petroleum, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $245791000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 4.212%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $44435000 a vykazují meziroční tempo růstu -21.767%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $163369000. Meziroční míra růstu pohledávek je 7.616%. To představuje zdravý meziroční nárůst o -100.000% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $415276000. To odráží míru růstu -21.187% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
44.44
56.80
48.76
40.86
45.15
112.16
Pohledávky
163.37
151.81
63.98
85.22
94.32
100.00
Zásoby
0.00
10.16
3.20
0.00
0.00
9.15
Ostatní
37.99
17.09
20.66
74.40
53.28
14.07
Krátkodobá aktiva celkem
245.79
235.86
136.59
200.48
192.75
235.38
Závazky
102.52
71.39
38.28
40.52
69.50
58.34
Krátkodobý dluh
15.45
7.74
11.72
14.04
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
137.29
329.87
122.87
83.21
82.12
181.23
Krátkodobé závazky
415.28
526.91
197.59
170.90
200.47
277.42

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Laredo Petroleum, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $4426252000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 57.747%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2653188000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 46.970%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1993332000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 68.700%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $589695000. Meziroční růst těchto rezerv je 1080.783%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $218000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 28.994%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-1229863000, což znamená meziroční růst o -30.190%. Tyto zisky představují zisky, které se Laredo Petroleum, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

4 426,25 US$

Celková pasiva

2 653 188 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

1 993,33 US$

Peněžní prostředky a ekv.

589 695 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-1 229 863 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-1,09 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Laredo Petroleum, Inc. má zisk na akcii ve výši $23.75, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -37.302% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20237.1316.350.27-23.75
2022-5.1815.620.277.1937.88
2021-6.33-10.478.6813.074.95
202020.24-46.75-20.32-14.18-61.01
2019-0.8214.99-22.86-20.86-29.55
20187.262.94.7713.0227.95
20175.735.110.9234.1445.90
2016-17.05-6.570.81-1.55-24.36
2015-0.0581-37.62-80.28-91.33-209.29
2014-0.0302-2.6811.828.4637.55
20130.225.621.879.6917.40
20124.144.88-1.161.869.72
20110.756.579.320.2516.89
2010--2.665.618.27

Laredo Petroleum, Inc. (LPI) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Laredo Petroleum, Inc. (LPI) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 02, 2020 s poměrem 1:20. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
02 June 20201:20

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 20.806.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.524.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.994.

Co je Laredo Petroleum, Inc. (LPI) ROIC (návratnost kapitálu)?

Laredo Petroleum, Inc. (LPI) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.353.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Laredo Petroleum, Inc. (LPI) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -1.091

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.061

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.442

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000