Metalpha Technology Holding Limited

Symbol: LYL

NASDAQ

0.5004

USD

Tržní cena dnes

 • -1.8122

  Poměr P/E

 • 0.0610

  Poměr PEG

 • 13.46M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Metalpha Technology Holding Limited (LYL) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Metalpha Technology Holding Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $23626280. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 52.145%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $5286991 a vykazují meziroční tempo růstu 438.095%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $9521646. Meziroční míra růstu pohledávek je 75.144%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $379616. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $10031527. To odráží míru růstu 41.877% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
5.29
0.98
0.02
0.04
3.94
3.22
Pohledávky
9.52
5.44
0.15
2.15
2.37
0.74
Zásoby
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
8.44
0.07
0.00
0.00
0.00
0.09
Krátkodobá aktiva celkem
23.63
15.53
9.75
11.85
11.79
4.05
Závazky
0.01
0.02
0.01
0.01
0.05
0.06
Krátkodobý dluh
0.26
4.05
0.06
0.08
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
7.70
1.02
2.51
2.84
1.97
1.13
Krátkodobé závazky
10.03
7.07
2.59
2.93
2.02
1.19

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Metalpha Technology Holding Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $60903674. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 289.589%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $44672108. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 530.916%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $150032. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 1413.487%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $7271584. Meziroční růst těchto rezerv je 640.082%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $2690 a oproti předchozímu roku rostou tempem 102.866%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-25759435, což znamená meziroční růst o 336.519%. Tyto zisky představují zisky, které se Metalpha Technology Holding Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

60,90 US$

Celková pasiva

44 672 108,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,15 US$

Peněžní prostředky a ekv.

7 271 584,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-25 759 435,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-4,23 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Metalpha Technology Holding Limited má zisk na akcii ve výši $-0.18, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 16.929% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2020-0.13--0.0545--0.18
2019-0.21--0.0121--0.22
20180-0-0.00
20170.12-0-0.12

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.281.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -3.003.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.001.

Co je Metalpha Technology Holding Limited (LYL) ROIC (návratnost kapitálu)?

Metalpha Technology Holding Limited (LYL) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.452.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Metalpha Technology Holding Limited (LYL) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -4.229

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.029

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.015

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 21.691