MeVis Medical Solutions AG

Symbol: M3V.DE

XETRA

23.2

EUR

Tržní cena dnes

 • 5.4209

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 42.22M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

MeVis Medical Solutions AG (M3V-DE) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, MeVis Medical Solutions AG si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $14502006.31. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 33.361%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $9320474.94 a vykazují meziroční tempo růstu 22.299%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $9671700.4. To odráží míru růstu 45.331% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
9.32
7.62
3.95
2.60
3.48
29.73
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.31
0.35
0.41
0.01
0.00
3.68
Krátkodobá aktiva celkem
14.50
10.87
11.06
7.12
7.16
33.41
Závazky
0.19
0.24
0.09
0.01
0.34
0.28
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
1.62
9.37
Ostatní krátkodobé závazky
9.48
6.42
7.38
3.55
0.30
0.02
Krátkodobé závazky
9.67
6.65
7.48
3.56
6.03
16.27

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti MeVis Medical Solutions AG je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $24373635.89. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -0.052%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $6547615.11. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -0.194%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $4415432.88. Meziroční růst těchto rezerv je 8.559%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1820000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $4539688.3, což znamená meziroční růst o 0.000%. Tyto zisky představují zisky, které se MeVis Medical Solutions AG rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

24,37 US$

Celková pasiva

6 547 615,11 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

4 415 432,88 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

4 539 688,30 US$

Kmenové akcie

1,82 US$

Hodnota podniku

6,46 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii MeVis Medical Solutions AG je $0.95, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20200.0000.9500.0000.0000.950
20190.9500.0000.0000.0000.950
20170.7130.0000.0000.0000.713
20160.0000.9500.0000.0000.950
20150.0000.0400.0000.0000.040

Čistý zisk na akcii (EPS)

MeVis Medical Solutions AG má zisk na akcii ve výši $4.25, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 1.675% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20191.450.940.591.274.25
20180.850.451.511.374.18
20172.43-0.480.230.913.09
20162.10.180.88-3.16
20150.150.370.350.931.80
20140.430.40.612.43
20130.990.470.430.812.70
2012-1.840.060.32-0.11-1.57
2011-4.63-0.11-0.570.14-5.17
20100.07-0.0884-0.40.18-0.24
2009-0.080.020.070.17
2008--0.3-0.30

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 2.596.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.420.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.989.

Co je MeVis Medical Solutions AG (M3V.DE) ROIC (návratnost kapitálu)?

MeVis Medical Solutions AG (M3V.DE) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.366.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

MeVis Medical Solutions AG (M3V.DE) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 6.464

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.251