MediPal Holdings Corporation

Symbol: MAHLY

PNK

15.805

USD

Tržní cena dnes

 • 12.5921

  Poměr P/E

 • 0.0062

  Poměr PEG

 • 3.35B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

MediPal Holdings Corporation (MAHLY) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, MediPal Holdings Corporation si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1179280000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -2.520%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $195031000000 a vykazují meziroční tempo růstu -19.790%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $797205000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 2.708%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $169562000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 6.456% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $971519000000. To odráží míru růstu -3.697% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
195031.00
243150.00
222747.00
207545.00
213025.00
203546.00
Pohledávky
797205.00
776189.00
767264.00
754254.00
751751.00
768348.00
Zásoby
169562.00
159279.00
155593.00
151122.00
145819.00
145868.00
Ostatní
17482.00
12378.00
9739.00
14488.00
6037.00
3556.00
Krátkodobá aktiva celkem
1179280.00
1209766.00
1174113.00
1146179.00
1135402.00
1140088.00
Závazky
890966.00
907997.00
900014.00
883624.00
869647.00
867111.00
Krátkodobý dluh
0.00
30078.00
350.00
3558.00
8450.00
16060.00
Ostatní krátkodobé závazky
80553.00
45884.00
37029.00
36354.00
34356.00
36496.00
Krátkodobé závazky
971519.00
1008816.00
952835.00
945600.00
932617.00
940728.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti MediPal Holdings Corporation je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1815781000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 4.639%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1101166000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 3.831%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $209053000000. Meziroční růst těchto rezerv je -5.502%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $22398000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $426877000000, což znamená meziroční růst o 7.237%. Tyto zisky představují zisky, které se MediPal Holdings Corporation rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 815 781,00 US$

Celková pasiva

1 101 166 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

209 053 000 000,00 US$

Goodwill

12 151,00 US$

Nerozdělený zisk

426 877 000 000,00 US$

Kmenové akcie

22 398,00 US$

Hodnota podniku

9,35 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii MediPal Holdings Corporation je $0.376432, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20210.1910.0000.1850.0000.376

Čistý zisk na akcii (EPS)

MediPal Holdings Corporation má zisk na akcii ve výši $123.06, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -15.119% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
202352.3228.08-42.66123.06
202239.3943.1259.652.82144.98
202144.9843.2449.0936.1173.41
202032.8823.9321.0549.22127.08
201935.3739.152.731.87159.04
201836.1332.8252.9831.37153.30
201725.2945.9951.6324.13147.04
201637.5324.5941.8737.99141.98
201523.4332.3842.127.73125.64
201422.3523.0831.5121.2998.23
201336.8125.9528.7811.01102.55
201239.9918.3312.122.7493.16
20117.991.3118.35-12.5715.08
201011.188.91-0.26-27.21-7.38
2009-3.3416.3421.81-5.6629.15
2008-16.5214.5-31.02

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.013.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.555.

Co je MediPal Holdings Corporation (MAHLY) ROIC (návratnost kapitálu)?

MediPal Holdings Corporation (MAHLY) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.057.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

MediPal Holdings Corporation (MAHLY) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 9.355

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.140