Medicalgorithmics S.A.

Symbol: MDG.WA

WSE

31.85

PLN

Tržní cena dnes

 • 56.4465

  Poměr P/E

 • -0.5975

  Poměr PEG

 • 317.00M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Medicalgorithmics S.A. (MDG-WA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Medicalgorithmics S.A. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $42793000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 16.456%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $26165000 a vykazují meziroční tempo růstu 124.265%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $8771000. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $11604000. To odráží míru růstu -71.174% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
26.16
11.67
16.20
11.15
60.19
32.53
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
18.28
19.61
Zásoby
8.77
0.00
0.00
0.00
(18.28)
(19.61)
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
22.78
23.95
Krátkodobá aktiva celkem
42.79
36.75
40.74
36.40
88.91
60.71
Závazky
2.25
5.78
3.44
2.06
1.45
2.21
Krátkodobý dluh
0.01
1.52
10.07
16.07
58.51
8.76
Ostatní krátkodobé závazky
9.34
1.77
1.70
1.72
11.84
0.00
Krátkodobé závazky
11.60
40.26
37.15
27.91
72.06
17.90

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Medicalgorithmics S.A. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $121594000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 241.479%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $27655000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 35.318%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $29823000. Meziroční růst těchto rezerv je 133.101%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $995000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 99.799%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-116701000, což znamená meziroční růst o -7.268%. Tyto zisky představují zisky, které se Medicalgorithmics S.A. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

121,59 US$

Celková pasiva

27 655 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

29 823 000,00 US$

Goodwill

18,97 US$

Nerozdělený zisk

-116 701 000,00 US$

Kmenové akcie

0,34 US$

Hodnota podniku

29,05 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Medicalgorithmics S.A. je $1.42, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -29.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20180.0000.0001.4200.0001.420
20170.0000.0002.0000.0002.000
20160.0000.0001.8500.0001.850
20150.0001.6001.6000.0003.200
20140.0000.0001.3500.0001.350
20130.0000.0001.1000.0001.100

Čistý zisk na akcii (EPS)

Medicalgorithmics S.A. má zisk na akcii ve výši $0.01, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 100.130% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.15-0.12-0.02-0.01
2022-11.142.520.930.16-7.53
2021-0.23-0.43-0.31-38.8-39.77
2020-0.91-0.33-0.8-1.17-3.21
20191.240.390.2-0.421.41
20181.140.680.511.674.00
20170.542.162.342.037.07
2016-1.733.031.278.5611.13
20151.471.520.80.254.04
20141.11.121.190.814.22
20130.70.770.820.873.16
20120.530.660.660.792.64

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.203.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.244.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.639.

Co je Medicalgorithmics S.A. (MDG.WA) ROIC (návratnost kapitálu)?

Medicalgorithmics S.A. (MDG.WA) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.127.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Medicalgorithmics S.A. (MDG.WA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 29.051

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 5.563