MediaZest plc

Symbol: MDZ.L

LSE

0.0425

GBp

Tržní cena dnes

 • -2.1682

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 0.59M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

MediaZest plc (MDZ-L) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, MediaZest plc si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $840000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 22.807%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $45000 a vykazují meziroční tempo růstu -62.500%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $121000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -19.333% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $2405000. To odráží míru růstu 14.524% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
0.04
0.12
0.02
0.02
0.04
0.16
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.12
0.15
0.12
0.07
0.22
0.07
Ostatní
0.67
0.00
0.55
0.48
0.00
0.24
Krátkodobá aktiva celkem
0.84
0.68
0.68
0.57
1.15
0.47
Závazky
1.10
1.11
1.25
1.02
0.53
0.86
Krátkodobý dluh
1.30
0.99
0.75
0.55
0.86
0.42
Ostatní krátkodobé závazky
0.00
0.00
0.00
1.22
0.75
0.38
Krátkodobé závazky
2.40
2.10
2.00
1.56
2.13
1.28

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti MediaZest plc je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $3311000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -8.838%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2330000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -1.397%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $70000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -72.549%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $10000. Meziroční růst těchto rezerv je -78.261%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $3656000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-8065000, což znamená meziroční růst o 3.703%. Tyto zisky představují zisky, které se MediaZest plc rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

3,31 US$

Celková pasiva

2 330 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,07 US$

Peněžní prostředky a ekv.

10 000,00 US$

Goodwill

2,77 US$

Nerozdělený zisk

-8 065 000,00 US$

Kmenové akcie

1,37 US$

Hodnota podniku

6,87 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

MediaZest plc má zisk na akcii ve výši $-0.00, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 0.000% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.0001-0.0001---0.00
202200000.00
2021-0.0001-0.000100-0.00
2020-0.00010-0.0001-0.0001-0.00
2019000-0.00010.00
2018-0.00010-0.00010.0001-0.00
2017000-0.00010.00
2016-0.0001000-0.00
2015-0.0002-0.0002-0.0002-0.0002-0.00
2014-0.0002-0.0003-0.0002-0.0002-0.00
2013-0.0004-0.0004-0.0004-0.0004-0.00
2012-0.0004-0.0005-0.0004-0.0004-0.00
2011-0.0006-0.0006-0.0006-0.0006-0.00
2010-0.0027-0.0027-0.0027-0.0027-0.00
2009-0.0001-0.0001-0.0001-0.0001-0.00
2008-0.0066-0.0066-0.0066-0.0066-0.04
2007-0.0054-0.0054-0.0054-0.0054-0.04
2006-0.0108-0.0108-0.0108-0.0108-0.04
2005-0.0144-0.0144-0.0144-0.0144-0.04
2004-0.0223-0.0223-0.0223-0.0223-0.08

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.087.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.000.

Co je MediaZest plc (MDZ.L) ROIC (návratnost kapitálu)?

MediaZest plc (MDZ.L) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.146.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

MediaZest plc (MDZ.L) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 6.874

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.365

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.404

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.337