mdf commerce inc.

Symbol: MECVF

PNK

3.01

USD

Tržní cena dnes

 • 34.6622

  Poměr P/E

 • -0.4662

  Poměr PEG

 • 132.35M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

mdf commerce inc. (MECVF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, mdf commerce inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $48593000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -25.998%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $3998000 a vykazují meziroční tempo růstu -33.200%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $33357000. Meziroční míra růstu pohledávek je -1.491%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $61040000. To odráží míru růstu -19.874% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
4.00
5.99
109.64
14.32
13.34
13.19
Pohledávky
33.36
33.86
22.24
15.63
12.50
11.43
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
48.59
65.66
137.15
34.53
57.89
28.29
Závazky
18.75
21.19
12.21
10.66
10.93
10.44
Krátkodobý dluh
2.03
3.51
1.98
28.59
2.90
3.83
Ostatní krátkodobé závazky
5.65
20.68
1.37
2.32
4.56
0.06
Krátkodobé závazky
61.04
76.18
35.87
59.37
33.11
32.28

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti mdf commerce inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $315893000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -19.552%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $70356000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -53.782%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $7826000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -88.544%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $4406000. Meziroční růst těchto rezerv je -41.049%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $336621000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-111405000, což znamená meziroční růst o -4.450%. Tyto zisky představují zisky, které se mdf commerce inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

315,89 US$

Celková pasiva

70 356 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

7,83 US$

Peněžní prostředky a ekv.

4 406 000,00 US$

Goodwill

165,88 US$

Nerozdělený zisk

-111 405 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

65,65 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii mdf commerce inc. je $0.3, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20190.1000.1000.0000.1000.300
20180.0000.1000.1000.1000.300
20170.1000.1000.1000.1000.400
20160.1000.1000.1000.1000.400
20150.1000.1000.1000.1000.400
20140.1000.1000.1000.1000.400
20130.1000.1000.1000.1000.400
20120.0800.0900.0900.0900.350
20110.0700.0800.0800.0800.310
20100.0000.1400.0000.1400.280
20090.0000.0000.0000.1000.100

Čistý zisk na akcii (EPS)

mdf commerce inc. má zisk na akcii ve výši $-0.23, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 88.789% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.12-0.0178--0.0909-0.23
2022-0.14-2.040.34-0.2-2.04
2021-0.15-0.19-0.110-0.45
2020-0.0755-0.0358-0.140-0.26
20190.070.12-0.1300.06
20180.160.210.1900.56
20170.160.110.0600.33
20160.250.30.2700.82
20150.220.340.3200.88
20140.20.240.2600.70
20130.180.180.1900.55
20120.260.250.2400.75
20110.160.270.0700.50
20100.160.140.1400.44
2009-0.01380.050.0800.12
20080.020.060.1800.26
20070.050.050.0400.14
20060.10.090.0900.28
20050.150.120.1300.40
20040.090.050.1400.28
20030.10.10.1300.33
20020.070.120.0800.27
20010.001-0.01160.0300.02
2000-0.54-0.02130.04--0.52

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.287.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.128.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.114.

Co je mdf commerce inc. (MECVF) ROIC (návratnost kapitálu)?

mdf commerce inc. (MECVF) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.060.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

mdf commerce inc. (MECVF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 65.645

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.037

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.029

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.443