Metgasco Limited

Symbol: MEL.AX

ASX

0.008

AUD

Tržní cena dnes

 • -4.8384

  Poměr P/E

 • 0.0049

  Poměr PEG

 • 10.64M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Metgasco Limited (MEL-AX) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Metgasco Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $911470. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -77.911%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $642161 a vykazují meziroční tempo růstu -82.335%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $190185. Meziroční míra růstu pohledávek je -53.041%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1524641. To odráží míru růstu -50.385% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
0.64
3.64
0.55
0.16
1.80
6.78
Pohledávky
0.19
0.41
0.01
0.02
0.04
0.09
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.09
0.06
0.08
0.09
0.06
Krátkodobá aktiva celkem
0.91
4.13
0.80
5.77
7.82
12.98
Závazky
0.16
2.01
0.52
0.16
0.05
0.11
Krátkodobý dluh
(0.83)
(0.83)
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
1.37
1.06
0.16
0.08
1.83
0.19
Krátkodobé závazky
1.52
3.07
0.68
0.23
1.88
0.29

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Metgasco Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $18049972. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 4.442%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $6778745. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -2.924%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1744866. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $642161. Meziroční růst těchto rezerv je -82.335%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $123171123 a oproti předchozímu roku rostou tempem 2.068%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-112429572, což znamená meziroční růst o 1.379%. Tyto zisky představují zisky, které se Metgasco Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

18,05 US$

Celková pasiva

6 778 745,00 US$

Dlouhodobý dluh

1,74 US$

Peněžní prostředky a ekv.

642 161,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-112 429 572,00 US$

Kmenové akcie

5,73 US$

Hodnota podniku

-5,56 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Metgasco Limited je $0.025, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20160.0000.0000.0000.0250.025

Čistý zisk na akcii (EPS)

Metgasco Limited má zisk na akcii ve výši $-0.00, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 84.848% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023---0.0005-0.0005-0.00
2022-0.0004-0.0004-0.0029-0.0029-0.00
2021-0.0009-0.0009-0.0014-0.0014-0.00
2020-0.0045-0.0045-0.0045-0.0045-0.00
2019-0.0005-0.0085-0.0085-0.0085-0.03
2018-0.0110.00060.00060.0006-0.01
20170.001-0.0006-0.0006-0.0006-0.00
2016-0.00050.01260.01260.01260.03
2015-0.002-0.002-0.002-0.002-0.00
2014-0.0449-0.0449-0.0449-0.0449-0.16
2013-0.0041-0.0041-0.0041-0.0041-0.00
2012-0.0036-0.0036-0.0036-0.0036-0.00
2011-0.0047-0.0047-0.0047-0.0047-0.00
2010-0.0048-0.0048-0.0048-0.0048-0.00
2009-0.0068-0.0068-0.0068-0.0068-0.04
2008-0.0041-0.0041-0.0041-0.0041-0.00
2007-0.0044-0.0044-0.0044-0.0044-0.00
2006-0.0033-0.0033-0.0033-0.0033-0.00
2005-0.0032-0.0032-0.0032-0.0032-0.00
2004-0.0005-0.0005-0.0005-0.0005-0.00

Metgasco Limited (MEL.AX) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Metgasco Limited (MEL.AX) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne March 24, 2009 s poměrem 1.0065:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
24 March 20091.0065:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.008.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -3.610.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.000.

Co je Metgasco Limited (MEL.AX) ROIC (návratnost kapitálu)?

Metgasco Limited (MEL.AX) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.104.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Metgasco Limited (MEL.AX) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -5.556

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.081

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.051

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 22.358