Melhus Sparebank

Symbol: MELG.OL

OSL

159

NOK

Tržní cena dnes

 • 3.1341

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 441.42M

  MRK Cap

 • 0.07%

  Výnos DIV

Melhus Sparebank (MELG-OL) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Melhus Sparebank si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $10015000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -25.639%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $4289000 a vykazují meziroční tempo růstu 3.076%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $5726000. Meziroční míra růstu pohledávek je -38.476%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $18361000. To odráží míru růstu 47.846% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
4.29
4.16
25.20
9.75
7.66
71.18
Pohledávky
5.73
9.31
8.84
8.43
5.37
14.86
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
10.02
13.47
34.04
18.18
13.02
86.04
Závazky
18.36
12.42
3.69
1.19
1.35
3.78
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
(18.36)
(12.42)
(3.69)
(1.19)
(1.35)
(3.78)
Krátkodobé závazky
18.36
12.42
3.69
1.19
1.35
3.78

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Melhus Sparebank je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $11487053000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 6.814%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2414492000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -74.590%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $2414492000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 2.415%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $3362000. Meziroční růst těchto rezerv je -22.517%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $300709000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 8.316%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $1015912000, což znamená meziroční růst o 1284.284%. Tyto zisky představují zisky, které se Melhus Sparebank rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

11 487,05 US$

Celková pasiva

2 414 492 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

2 414,49 US$

Peněžní prostředky a ekv.

3 362 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

1 015 912 000,00 US$

Kmenové akcie

79,95 US$

Hodnota podniku

-6,46 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Melhus Sparebank je $11, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 4.762%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
202311.0000.0000.0000.00011.000
202210.5000.0000.0000.00010.500
202010.0000.0000.0000.00010.000
20199.0000.0000.0000.0009.000
20188.5000.0000.0000.0008.500
20178.4700.0000.0000.0008.470
20168.4700.0000.0000.0008.470
20158.6740.0000.0000.0008.674
20148.1920.0000.0000.0008.192
201311.0840.0000.0000.00011.084
201212.0480.0000.0000.00012.048
201111.0840.0000.0000.00011.084
201010.1200.0000.0000.00010.120
20099.1560.0000.0000.0009.156
200811.5660.0000.0000.00011.566
200713.0110.0000.0000.00013.011
200612.0480.0000.0000.00012.048
200511.5660.0000.0000.00011.566
200410.1200.0000.0000.00010.120
20039.6380.0000.0000.0009.638
20028.6740.0000.0000.0008.674
200111.0840.0000.0000.00011.084
200012.0480.0000.0000.00012.048

Čistý zisk na akcii (EPS)

Melhus Sparebank má zisk na akcii ve výši $36.10, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 16.264% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20233.0522.410.65-36.10
20226.3113.072.798.8831.05
20212.344.842.710.9420.82
20201.674.232.339.5317.76
20192.454.952.829.0419.26
20182.534.262.816.0615.66
20172.944.4136.4116.76
201612.3712.868.65.7439.57
20152.34.681.613.411.99
20142.564.752.5310.0419.88
20132.734.734.224.8416.52
20122.6910.143.491.7318.05
20112.154.222.592.0411.00
20102.72.573.972.4411.68
20092.812.981.812.319.91

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 143.070.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.928.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.786.

Co je Melhus Sparebank (MELG.OL) ROIC (návratnost kapitálu)?

Melhus Sparebank (MELG.OL) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.026.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 11.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Melhus Sparebank (MELG.OL) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -6.463

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.693

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.210

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.372