Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.

Symbol: MGU

NYSE

22.82

USD

Tržní cena dnes

 • 5.5621

  Poměr P/E

 • -0.0420

  Poměr PEG

 • 280.76M

  MRK Cap

 • 0.03%

  Výnos DIV

Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. (MGU) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $21923140. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 8.322%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $18914460 a vykazují meziroční tempo růstu -2.569%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $3008680. Meziroční míra růstu pohledávek je 264.439%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1827664. To odráží míru růstu -85.663% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
18.91
19.41
8.15
12.08
8.38
17.81
Pohledávky
3.01
0.83
0.98
1.26
1.21
1.13
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
21.92
20.24
9.13
13.35
9.59
18.94
Závazky
1.83
12.75
0.16
0.23
0.92
0.02
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
(1.83)
(12.75)
(0.16)
(0.23)
(0.92)
(0.02)
Krátkodobé závazky
1.83
12.75
0.16
0.23
0.92
0.02

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $484073148. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 11.349%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $133996504. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -0.085%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $130524000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -1.576%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $18914460. Meziroční růst těchto rezerv je 132.057%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $306596758 a oproti předchozímu roku rostou tempem -2.389%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $43479886, což znamená meziroční růst o -422.717%. Tyto zisky představují zisky, které se Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

484,07 US$

Celková pasiva

133 996 504,00 US$

Dlouhodobý dluh

130,52 US$

Peněžní prostředky a ekv.

18 914 460,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

43 479 886,00 US$

Kmenové akcie

317,83 US$

Hodnota podniku

3,18 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. je $0.608, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -28.980%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.3480.0000.0000.0000.348
20220.1000.1300.1300.1300.490
20210.0750.0750.1000.1620.412
20200.4200.0750.0750.0750.645
20190.4200.4200.4200.4201.680
20180.3700.3700.4200.4201.580
20170.3700.3700.3700.3701.480
20160.3700.3700.3700.3701.480
20150.3500.3700.3700.3701.460
20140.3500.3500.3500.3501.400
20130.3200.3200.3200.3501.310
20120.2400.2400.2800.3201.080
20110.1800.1800.1800.2000.740
20100.1600.1600.4000.1800.900
20090.1600.1600.1600.1600.640
20080.4000.4000.0520.2501.102
20070.4000.4000.4000.4001.600
20060.3750.4000.4000.9002.075
20050.0000.0000.0000.3750.375

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 2.541.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.982.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.000.

Co je Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. (MGU) ROIC (návratnost kapitálu)?

Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. (MGU) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.110.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.608

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. (MGU) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 3.176

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.373

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.270

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 5.177