Stealth BioTherapeutics Corp

Symbol: MITO

NASDAQ

0.32

USD

Tržní cena dnes

 • -0.2758

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 23.54M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Stealth BioTherapeutics Corp (MITO) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Stealth BioTherapeutics Corp si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $49602000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 41.558%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $47135000 a vykazují meziroční tempo růstu 43.761%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $10828000. To odráží míru růstu -48.558% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202120202019201820172016
Peněžní prostředky a investice
47.13
32.79
50.77
10.86
4.12
9.71
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
2.47
2.25
1.63
2.44
1.80
1.73
Krátkodobá aktiva celkem
49.60
35.04
52.40
13.29
5.92
11.44
Závazky
3.47
3.53
9.52
11.02
7.45
2.91
Krátkodobý dluh
0.00
9.00
14.72
8.46
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
7.36
17.52
9.71
21.12
17.14
8.87
Krátkodobé závazky
10.83
21.05
33.95
40.61
24.59
11.78

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Stealth BioTherapeutics Corp je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $36915000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 6.136%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $89232000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 90.423%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $13782000. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $33834000. Meziroční růst těchto rezerv je 5.533%. Tyto zisky představují zisky, které se Stealth BioTherapeutics Corp rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

36,91 US$

Celková pasiva

89 232 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

13,78 US$

Peněžní prostředky a ekv.

33 834 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

0,02 US$

Hodnota podniku

-0,65 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Stealth BioTherapeutics Corp má zisk na akcii ve výši $-0.04, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 95.752% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2022-0.0446----0.04
2021-0.14-0.33-0.11-0.47-1.05
2020-0.43-0.26-0.23-0.38-1.30
2019-2.35-0.45-0.470.1-3.17
2018-1-1.33-1.11-1.3-4.74
2017----1.08-1.08

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.972.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.024.

Co je Stealth BioTherapeutics Corp (MITO) ROIC (návratnost kapitálu)?

Stealth BioTherapeutics Corp (MITO) ROIC (návratnost kapitálu) je -1.302.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Stealth BioTherapeutics Corp (MITO) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -0.654

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je -0.301

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.272

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000