Société Hôtelière et Immobilière de Nice S.A.

Symbol: MLHIN.PA

EURONEXT

218

EUR

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 13.56M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Société Hôtelière et Immobilière de Nice S.A. (MLHIN-PA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Société Hôtelière et Immobilière de Nice S.A. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1414841. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 3.769%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $806094 a vykazují meziroční tempo růstu 1.761%. Meziroční míra růstu pohledávek je -100.000%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $247249. To představuje zdravý meziroční nárůst o 57.674% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $854507. To odráží míru růstu 27.440% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
0.81
0.79
1.31
0.50
0.04
0.61
Pohledávky
0.00
0.41
0.00
0.00
0.00
0.40
Zásoby
0.25
0.16
0.18
0.40
0.34
0.34
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
1.41
1.36
2.00
1.14
0.87
1.36
Závazky
0.29
0.19
0.09
0.21
0.24
0.32
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.56
0.48
0.37
0.56
0.53
0.52
Krátkodobé závazky
0.85
0.67
0.46
0.77
0.78
0.84

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Société Hôtelière et Immobilière de Nice S.A. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Tyto zisky představují zisky, které se Société Hôtelière et Immobilière de Nice S.A. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

NaN US$

Celková pasiva

NaN US$

Dlouhodobý dluh

NaN US$

Peněžní prostředky a ekv.

NaN US$

Goodwill

NaN US$

Nerozdělený zisk

NaN US$

Kmenové akcie

NaN US$

Hodnota podniku

9,48 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Société Hôtelière et Immobilière de Nice S.A. je $4.49999775, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -40.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20020.0000.0004.5000.0004.500
20000.0000.0007.5000.0007.500

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.054.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.822.

Co je Société Hôtelière et Immobilière de Nice S.A. (MLHIN.PA) ROIC (návratnost kapitálu)?

Société Hôtelière et Immobilière de Nice S.A. (MLHIN.PA) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.021.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Société Hôtelière et Immobilière de Nice S.A. (MLHIN.PA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 9.483

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.204

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.161

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.043