Maq Administracion Urbanas Socimi, S.A., Acciones Fund

Symbol: MLMAQ.PA

EURONEXT

8.3

EUR

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 48.23M

  MRK Cap

 • 0.02%

  Výnos DIV

Maq Administracion Urbanas Socimi, S.A., Acciones Fund (MLMAQ-PA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Maq Administracion Urbanas Socimi, S.A., Acciones Fund si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1530695.64. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 38.677%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $1501943.13 a vykazují meziroční tempo růstu 41.078%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $133742.02. To odráží míru růstu 3.861% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

20212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
1.50
1.06
0.70
0.38
0.44
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.05
0.02
Krátkodobá aktiva celkem
1.53
1.10
0.80
1.28
0.92
Závazky
0.00
0.00
0.11
0.00
0.00
Krátkodobý dluh
0.01
0.01
0.00
0.01
0.14
Ostatní krátkodobé závazky
0.12
0.12
0.01
0.09
0.12
Krátkodobé závazky
0.13
0.13
0.22
0.10
0.34

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Maq Administracion Urbanas Socimi, S.A., Acciones Fund je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $7361521.07. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $830447.27. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $221548.26. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $700013.89. Tyto zisky představují zisky, které se Maq Administracion Urbanas Socimi, S.A., Acciones Fund rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

7,36 US$

Celková pasiva

830 447,27 US$

Dlouhodobý dluh

0,22 US$

Peněžní prostředky a ekv.

700 013,89 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

525 651,85 US$

Kmenové akcie

5,81 US$

Hodnota podniku

41,84 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Maq Administracion Urbanas Socimi, S.A., Acciones Fund je $0.20623, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 20.885%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.2060.0000.0000.206
20220.0000.1710.0000.0000.171
20210.0000.1270.0000.0000.127
20200.0000.0000.0770.0000.077

Čistý zisk na akcii (EPS)

Maq Administracion Urbanas Socimi, S.A., Acciones Fund má zisk na akcii ve výši $0.06, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -15.038% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20190.02260.0226-0.02260.06
20180.02660.0266-0.02660.09
20170.01530.0153-0.01530.06

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.754.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.992.

Co je Maq Administracion Urbanas Socimi, S.A., Acciones Fund (MLMAQ.PA) ROIC (návratnost kapitálu)?

Maq Administracion Urbanas Socimi, S.A., Acciones Fund (MLMAQ.PA) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.141.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.206

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Maq Administracion Urbanas Socimi, S.A., Acciones Fund (MLMAQ.PA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 41.843

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.006

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.005

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 32.721