Brigham Minerals, Inc.

Symbol: MNRL

NYSE

32.5

USD

Tržní cena dnes

 • 13.1137

  Poměr P/E

 • -0.1476

  Poměr PEG

 • 1.96B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Brigham Minerals, Inc. (MNRL) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Brigham Minerals, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $54703000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 79.537%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $20819000 a vykazují meziroční tempo růstu 127.679%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $30539000. Meziroční míra růstu pohledávek je 73.202%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $21651000. To odráží míru růstu 173.890% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

20212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
20.82
9.14
51.13
31.98
6.89
Pohledávky
30.54
17.63
30.29
20.70
13.05
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
3.35
3.69
1.69
8.63
0.99
Krátkodobá aktiva celkem
54.70
30.47
83.11
61.31
25.03
Závazky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobý dluh
1.18
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
20.47
7.91
11.53
7.72
4.91
Krátkodobé závazky
21.65
7.91
11.53
7.72
4.91

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Brigham Minerals, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $865477000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 20.077%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $103392000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 62.308%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $77831000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 46.851%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $32995000. Meziroční růst těchto rezerv je 130.831%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $547000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 19.694%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-91218000, což znamená meziroční růst o -10.234%. Tyto zisky představují zisky, které se Brigham Minerals, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

865,48 US$

Celková pasiva

103 392 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

77,83 US$

Peněžní prostředky a ekv.

32 995 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-91 218 000,00 US$

Kmenové akcie

208,73 US$

Hodnota podniku

-0,23 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Brigham Minerals, Inc. je $2.96, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 181.905%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.4500.4400.6101.4602.960
20210.2600.3200.2100.2601.050
20200.3800.3700.1400.2401.130
20190.0000.0000.3300.3300.660

Čistý zisk na akcii (EPS)

Brigham Minerals, Inc. má zisk na akcii ve výši $2.58, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 95.455% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.810.950.82-2.58
20210.280.250.310.481.32
20200.26-0.19-0.32-1.17-1.42
20190.22-0.180.390.360.79
20180.410.470.410.391.68

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 1.661.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.568.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.808.

Co je Brigham Minerals, Inc. (MNRL) ROIC (návratnost kapitálu)?

Brigham Minerals, Inc. (MNRL) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.173.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Brigham Minerals, Inc. (MNRL) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -0.232

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.119

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.091

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000