Ninety One Group

Symbol: N91.L

LSE

172.3

GBp

Tržní cena dnes

 • 12.8954

  Poměr P/E

 • 36.5370

  Poměr PEG

 • 1.54B

  MRK Cap

 • 0.04%

  Výnos DIV

Ninety One Group (N91-L) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Ninety One Group si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $10636400000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -7.757%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $379600000 a vykazují meziroční tempo růstu -6.640%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $10312300000. To odráží míru růstu -7.764% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
379.60
406.60
337.50
194.50
269.24
308.33
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
352.20
347.50
290.50
248.76
226.90
Krátkodobá aktiva celkem
10636.40
11530.90
9749.60
7506.10
8764.11
9031.51
Závazky
157.30
188.80
0.50
158.10
154.77
129.89
Krátkodobý dluh
10.50
9.90
4.30
2.70
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
21.90
34.90
40.00
37.60
8391.92
8651.63
Krátkodobé závazky
10312.30
11180.30
9475.90
7354.50
8546.69
8781.52

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Ninety One Group je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $10812400000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -7.445%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $10462500000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -7.742%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $92200000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -7.337%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $308300000. Meziroční růst těchto rezerv je -24.176%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $441200000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $287900000, což znamená meziroční růst o 13.660%. Tyto zisky představují zisky, které se Ninety One Group rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

10 812,40 US$

Celková pasiva

10 462 500 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

92,20 US$

Peněžní prostředky a ekv.

308 300 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

287 900 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

11,68 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Ninety One Group je $0.067, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -52.817%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0006.7000.0006.700
20220.0000.0007.7006.50014.200
20210.0000.0006.7006.90013.600
20200.0000.0000.0005.9005.900

Čistý zisk na akcii (EPS)

Ninety One Group má zisk na akcii ve výši $0.04, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -23.009% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023---0.04350.04
20220.0470.0470.04350.05650.20
20210.05550.05550.05650.04450.22
20200.04210.04210.04210.04210.20
20190.05610.0390.05610.05610.22
20180.056400.05640.05640.18
20170.0512-0.05120.05120.15

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.094.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.314.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.772.

Co je Ninety One Group (N91.L) ROIC (návratnost kapitálu)?

Ninety One Group (N91.L) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.292.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.067

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Ninety One Group (N91.L) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 11.677

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.294

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.009

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 3.316