Noble Corporation Plc

Symbol: NBLRF

PNK

21.79

USD

Tržní cena dnes

 • 7.7238

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 0.00M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Noble Corporation Plc (NBLRF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Noble Corporation Plc si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1051790000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 130.835%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $476206000 a vykazují meziroční tempo růstu 145.293%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $468802000. Meziroční míra růstu pohledávek je 116.555%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $667098000. To odráží míru růstu 168.564% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

20222021
Peněžní prostředky a investice
476.21
194.14
Pohledávky
468.80
216.48
Zásoby
0.00
0.00
Ostatní
106.78
45.03
Krátkodobá aktiva celkem
1051.79
455.65
Závazky
290.69
120.39
Krátkodobý dluh
159.72
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
207.36
128.00
Krátkodobé závazky
667.10
248.39

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Noble Corporation Plc je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $5268916000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 120.872%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1435916000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 71.566%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $585791000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 34.861%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $244792000. Meziroční růst těchto rezerv je -42.059%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $464453000, což znamená meziroční růst o 241.590%. Tyto zisky představují zisky, které se Noble Corporation Plc rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

5 268,92 US$

Celková pasiva

1 435 916 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

585,79 US$

Peněžní prostředky a ekv.

244 792 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

464 453 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-0,90 US$

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -1.394.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.147.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.988.

Co je Noble Corporation Plc (NBLRF) ROIC (návratnost kapitálu)?

Noble Corporation Plc (NBLRF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.056.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Noble Corporation Plc (NBLRF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -0.896

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.141

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.103

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000