EnWave Corporation

Symbol: NWVCF

PNK

0.2443

USD

Tržní cena dnes

 • -4.0023

  Poměr P/E

 • 0.1483

  Poměr PEG

 • 27.04M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

EnWave Corporation (NWVCF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, EnWave Corporation si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $18000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -25.407%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $6199000 a vykazují meziroční tempo růstu -47.422%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $3979000. Meziroční míra růstu pohledávek je -29.237%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $6622000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 15.729% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $6616000. To odráží míru růstu -0.030% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
6.20
11.79
14.71
18.66
9.10
1.32
Pohledávky
3.98
5.62
12.13
12.12
4.25
5.01
Zásoby
6.62
5.72
7.12
5.99
2.87
2.97
Ostatní
1.20
1.00
0.90
1.06
0.53
0.42
Krátkodobá aktiva celkem
18.00
24.13
34.86
37.83
16.76
9.72
Závazky
1.39
1.75
1.73
5.05
1.43
1.19
Krátkodobý dluh
0.82
0.75
1.09
3.78
2.02
1.06
Ostatní krátkodobé závazky
3.09
2.79
6.10
0.11
0.10
0.04
Krátkodobé závazky
6.62
6.62
10.69
11.71
4.75
3.22

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti EnWave Corporation je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $15671000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -43.281%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $4333000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -47.889%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1051000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -41.579%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $4471000. Meziroční růst těchto rezerv je -33.802%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $79812000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.396%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-81352000, což znamená meziroční růst o 12.362%. Tyto zisky představují zisky, které se EnWave Corporation rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

15,67 US$

Celková pasiva

4 333 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

1,05 US$

Peněžní prostředky a ekv.

4 471 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-81 352 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-16,86 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

EnWave Corporation má zisk na akcii ve výši $-0.06, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -46.209% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.0191-0.025-0.0176--0.06
2022-0.0023-0.0222-0.0177-0.0206-0.06
2021-0.0123-0.02050.0060-0.02
2020-0.0129-0.0166-0.01050-0.04
2019-0.0001-0.0022-0.01230-0.01
2018-0.0064-0.0065-0.0010-0.02
2017-0.0076-0.0092-0.00690-0.03
2016-0.0052-0.0009-0.00020-0.01
2015-0.0145-0.0003-0.06850-0.08
2014-0.0346-0.0291-0.00690-0.07
2013-0.0203-0.0272-0.02250-0.07
2012-0.0168-0.0188-0.01850-0.06
2011-0.0401-0.11-0.02250-0.17
2010-0.0142-0.0143-0.01660-0.04
2009-0.0149-0.0119-0.01020-0.03
2008-0.0192-0.0184-0.01840-0.06
2007-0.0054-0.0157-0.00790-0.04
2006-0.0016-0.0029-0.00330-0.00
2005-0.0044-0.0029-0.0050-0.01
2004-0.001-0.0015-0.0020-0.00
2003-0.0021-0.0038-0.00320-0.00
2002-0.0037-0.00430.00260-0.00
2001-0.0287-0.0059-0.00750-0.05
2000-0.02-0.0267-0.030-0.08
199900-0.06--0.06
199800-0.010-0.01

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.026.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.232.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.999.

Co je EnWave Corporation (NWVCF) ROIC (návratnost kapitálu)?

EnWave Corporation (NWVCF) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.315.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

EnWave Corporation (NWVCF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -16.864

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.134

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.097

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.172