Orion Office REIT Inc.

Symbol: ONL

NYSE

5.59

USD

Tržní cena dnes

 • -5.2578

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 311.81M

  MRK Cap

 • 0.07%

  Výnos DIV

Orion Office REIT Inc. (ONL) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Orion Office REIT Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $44781000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -5.193%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $20638000 a vykazují meziroční tempo růstu -29.606%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $21641000. Meziroční míra růstu pohledávek je 20.791%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $2502014.465999998. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $205640000. To odráží míru růstu -67.576% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

20222021202020192001
Peněžní prostředky a investice
20.64
29.32
0.00
0.00
0.00
Pohledávky
21.64
17.92
8.08
9.17
0.00
Zásoby
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
44.78
47.23
8.08
9.17
0.00
Závazky
26.16
1.80
0.00
0.00
0.00
Krátkodobý dluh
173.81
616.85
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
5.66
15.57
0.00
0.00
0.00
Krátkodobé závazky
205.64
634.23
0.85
0.92
0.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Orion Office REIT Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1504391000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -7.225%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $595123000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -4.147%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $362164000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -1.480%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $32286000. Meziroční růst těchto rezerv je 38.674%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $56000 a oproti předchozímu roku rostou tempem -1.754%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-237026000, což znamená meziroční růst o 53.641%. Tyto zisky představují zisky, které se Orion Office REIT Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 504,39 US$

Celková pasiva

595 123 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

362,16 US$

Peněžní prostředky a ekv.

32 286 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-237 026 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-1,58 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Orion Office REIT Inc. je $0.4, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -75.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20240.1000.0000.0000.0000.100
20230.1000.1000.1000.1000.400
20220.0000.1000.1000.1000.300

Čistý zisk na akcii (EPS)

Orion Office REIT Inc. má zisk na akcii ve výši $-0.73, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 57.558% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.16-0.28-0.29--0.73
2022-0.17-0.27-0.94-0.34-1.72
20210.0840.0793-0.0263-0.97-0.84
2020-0.0774-0.270.220.03

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 1.431.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.077.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.004.

Co je Orion Office REIT Inc. (ONL) ROIC (návratnost kapitálu)?

Orion Office REIT Inc. (ONL) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.012.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.400

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Orion Office REIT Inc. (ONL) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -1.583

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.592

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.357

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.547