Openpay Group Ltd

Symbol: OPY.AX

ASX

0.195

AUD

Tržní cena dnes

 • -0.1339

  Poměr P/E

 • -0.0115

  Poměr PEG

 • 45.40M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Openpay Group Ltd (OPY-AX) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Openpay Group Ltd si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $77251306. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -32.625%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $10343521 a vykazují meziroční tempo růstu -80.138%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $63919786. Meziroční míra růstu pohledávek je 11.112%. To představuje zdravý meziroční nárůst o -100.000% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $47731996. To odráží míru růstu 44.579% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

2022202120202019
Peněžní prostředky a investice
10.34
52.08
70.06
8.71
Pohledávky
63.92
57.53
45.18
25.14
Zásoby
0.00
4.64
1.07
69.81
Ostatní
2.99
0.39
1.07
0.05
Krátkodobá aktiva celkem
77.25
114.66
117.38
103.70
Závazky
10.61
4.47
2.48
2.82
Krátkodobý dluh
33.63
19.56
1.69
1.50
Ostatní krátkodobé závazky
3.49
0.85
5.06
0.68
Krátkodobé závazky
47.73
33.01
9.24
5.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Openpay Group Ltd je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $83989622. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $98922423. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $51076504. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $10343521. Tyto zisky představují zisky, které se Openpay Group Ltd rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

83,99 US$

Celková pasiva

98 922 423,00 US$

Dlouhodobý dluh

51,08 US$

Peněžní prostředky a ekv.

10 343 521,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-209 697 500,00 US$

Kmenové akcie

138,16 US$

Hodnota podniku

0,47 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Openpay Group Ltd má zisk na akcii ve výši $-0.28, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -221.234% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2020-0.0677-0.0677-0.0677-0.0677-0.28
2019--0.0281-0.0281-0.0281-0.09

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -1.412.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -2.027.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.215.

Co je Openpay Group Ltd (OPY.AX) ROIC (návratnost kapitálu)?

Openpay Group Ltd (OPY.AX) ROIC (návratnost kapitálu) je -1.786.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Openpay Group Ltd (OPY.AX) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.471

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je -5.672

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.009

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.421