Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

Symbol: OVCHF

PNK

9.605

USD

Tržní cena dnes

 • 9.7088

  Poměr P/E

 • 0.1288

  Poměr PEG

 • 43.18B

  MRK Cap

 • 0.05%

  Výnos DIV

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OVCHF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $84619000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 23.513%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $61651000000 a vykazují meziroční tempo růstu 23.103%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $22968000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 24.630%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1121000000. To odráží míru růstu 241.768% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
61651.00
50081.00
57434.00
55482.28
53349.50
64069.87
Pohledávky
22968.00
18429.00
22581.00
9155.02
8917.22
10437.03
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
84619.00
68510.00
80015.00
64637.30
62266.72
74506.89
Závazky
1121.00
328.00
472.00
932.15
913.63
776.60
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
(1121)
(328)
(472)
(932.15)
(913.63)
(776.6)
Krátkodobé závazky
1121.00
328.00
472.00
932.15
913.63
776.60

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Oversea-Chinese Banking Corporation Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $638360000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 15.048%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -100.000%. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -100.000%. Meziroční růst těchto rezerv je -100.000%. Tyto zisky představují zisky, které se Oversea-Chinese Banking Corporation Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

638 360,00 US$

Celková pasiva

0,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

0,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

7 376,25 US$

Hodnota podniku

8,63 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Oversea-Chinese Banking Corporation Limited je $0.598, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 47.291%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.3020.2960.0000.598
20220.0000.2020.2040.0000.406
20210.0000.1200.1840.0000.304
20200.0000.1980.1160.0000.314
20190.0000.1690.1800.0000.349
20180.0000.1420.1450.0000.287
20170.0000.1300.1320.0000.262
20160.0000.1330.0000.0000.133
20150.0000.1360.1280.0000.264
20140.0000.1310.1400.0000.271

Čistý zisk na akcii (EPS)

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited má zisk na akcii ve výši $2.06, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -21.073% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20231.680.38--2.06
20221.2101.402.61
20210.3401.0701.41
20200.160.170.230.250.81
20190.290.290.270.281.13
20180.260.290.30.221.07
20170.20.240.260.240.94
20160.210.210.220.180.82
20150.250.260.220.230.96
20140.250.250.3400.84
20130.20.150.210.190.75
20120.230.170.5200.92
20110.180.150.1500.48
20100.20.140.1600.50
20090.170.130.1400.44

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OVCHF) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OVCHF) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne August 25, 2014 s poměrem 103:100. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
25 August 2014103:100

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.463.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.755.

Co je Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OVCHF) ROIC (návratnost kapitálu)?

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OVCHF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.009.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.598

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OVCHF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 8.634

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 4.494