PARKEN Sport & Entertainment A/S

Symbol: PARKEN.CO

CPH

149

DKK

Tržní cena dnes

 • 7.9877

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 1.46B

  MRK Cap

 • 0.07%

  Výnos DIV

PARKEN Sport & Entertainment A/S (PARKEN-CO) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, PARKEN Sport & Entertainment A/S si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $343432000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 30.470%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $28530000 a vykazují meziroční tempo růstu 23.860%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $87121000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 28.459% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $503702000. To odráží míru růstu -11.394% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
28.53
23.03
84.47
37.90
27.46
12.60
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
87.12
67.82
245.54
82.90
79.29
81.27
Ostatní
227.78
0.00
0.00
0.00
204.50
151.15
Krátkodobá aktiva celkem
343.43
263.23
507.54
345.49
311.25
245.03
Závazky
61.67
48.74
88.93
51.52
48.62
63.18
Krátkodobý dluh
103.97
209.72
86.70
85.12
174.19
135.31
Ostatní krátkodobé závazky
338.06
310.01
273.39
266.25
251.82
252.70
Krátkodobé závazky
503.70
568.48
449.03
402.90
474.64
451.20

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti PARKEN Sport & Entertainment A/S je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $3445269000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 5.937%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2392704000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 4.027%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1234148000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -3.733%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $149093000. Meziroční růst těchto rezerv je 2.871%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $197504000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Tyto zisky představují zisky, které se PARKEN Sport & Entertainment A/S rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

3 445,27 US$

Celková pasiva

2 392 704 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

1 234,15 US$

Peněžní prostředky a ekv.

149 093 000,00 US$

Goodwill

80,34 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

49,38 US$

Hodnota podniku

0,55 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii PARKEN Sport & Entertainment A/S je $10, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.00010.0000.0000.00010.000
20170.00010.0000.0000.00010.000
20050.0000.0000.0004.0154.015

Čistý zisk na akcii (EPS)

PARKEN Sport & Entertainment A/S má zisk na akcii ve výši $10.42, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -7.788% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20232.42-0.268.26-10.42
20224.21-1.398.488.2319.53
2021-5.35-2.9314.89-0.156.46
2020-7.44-4.7-2.74-8.6-23.48
2019-3.19-1.3110.26-0.465.30
2018-1.470.676.011.216.42
2017-2.871.196.59-0.784.13
20160.030.898.08-2.276.73
2015-3.44-0.611.4-0.71-3.36
2014-0.990.463.2-1.990.68
2013-1.334.193.7111.117.67
2012-2.83-0.517.40.124.18
20110.33.343.9-0.02647.51
2010-7.61-7.5310.766.111.73
2009-3.93-96.250.86-91.46

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.669.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.334.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.718.

Co je PARKEN Sport & Entertainment A/S (PARKEN.CO) ROIC (návratnost kapitálu)?

PARKEN Sport & Entertainment A/S (PARKEN.CO) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.183.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 10.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

PARKEN Sport & Entertainment A/S (PARKEN.CO) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.550

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.311

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.381

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.002