PBF Logistics LP

Symbol: PBFX

NYSE

21.97

USD

Tržní cena dnes

 • 15.3744

  Poměr P/E

 • 0.1165

  Poměr PEG

 • 1.38B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

PBF Logistics LP (PBFX) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, PBF Logistics LP si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $104653000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 1.137%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $33904000 a vykazují meziroční tempo růstu -6.559%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $67273000. Meziroční míra růstu pohledávek je 4.135%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $28674000. To odráží míru růstu -34.658% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202120202019201820172016
Peněžní prostředky a investice
33.90
36.28
34.97
19.91
19.66
64.22
Pohledávky
67.27
64.60
55.41
44.56
42.24
42.16
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
3.48
2.59
3.83
4.60
1.79
1.66
Krátkodobá aktiva celkem
104.65
103.48
94.20
69.07
63.70
148.06
Závazky
5.39
4.60
16.68
63.02
28.15
26.00
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
(50.97)
(19.79)
39.66
Ostatní krátkodobé závazky
20.91
37.16
27.84
50.97
19.79
0.00
Krátkodobé závazky
28.67
43.88
47.71
65.98
29.58
66.62

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti PBF Logistics LP je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $868221000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -4.652%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $563212000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -17.827%. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -100.000%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $44909000. Meziroční růst těchto rezerv je 56.767%. Tyto zisky představují zisky, které se PBF Logistics LP rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

868,22 US$

Celková pasiva

563 212 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

44 909 000,00 US$

Goodwill

6,33 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-2,87 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii PBF Logistics LP je $1.2, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.3000.3000.3000.3001.200
20210.3000.3000.3000.3001.200
20200.5200.3000.3000.3001.420
20190.5050.5100.5150.5202.050
20180.4850.4900.4950.5001.970
20170.4500.4600.4700.4801.860
20160.4100.4200.4300.4401.700
20150.3300.3500.3700.3901.440
20140.0000.0000.1600.3000.460

Čistý zisk na akcii (EPS)

PBF Logistics LP má zisk na akcii ve výši $1.30, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -42.982% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.420.470.41-1.30
20210.590.590.580.522.28
20200.560.60.710.52.37
20190.350.370.50.481.70
20180.50.480.50.481.96
20170.590.550.690.562.39
20160.560.440.530.592.12
20150.510.580.590.52.18
2014-0.07740.170.290.470.85
2013-0.0667-0.0735-0.068-0.0736-0.28

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 2.716.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.511.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.740.

Co je PBF Logistics LP (PBFX) ROIC (návratnost kapitálu)?

PBF Logistics LP (PBFX) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.452.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

PBF Logistics LP (PBFX) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -2.871

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.717

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.603

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000