Pharol, SGPS S.A.

Symbol: PHR.LS

EURONEXT

0.0408

EUR

Tržní cena dnes

 • -13.5562

  Poměr P/E

 • -0.3680

  Poměr PEG

 • 33.53M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Pharol, SGPS S.A. (PHR-LS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Pharol, SGPS S.A. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $21255633. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 17.155%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $20955489 a vykazují meziroční tempo růstu 17.230%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $17078380. To odráží míru růstu 2.554% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
20.96
17.88
20.73
17.95
38.09
25.15
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
1.85
0.21
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
(1.85)
0.00
Ostatní
0.30
0.00
0.00
0.00
1.92
0.01
Krátkodobá aktiva celkem
21.26
18.14
20.98
18.16
40.01
25.37
Závazky
0.19
0.10
0.27
0.16
0.12
4.74
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
16.89
16.55
17.50
12.14
15.21
0.86
Krátkodobé závazky
17.08
16.65
17.77
12.30
15.34
7.30

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Pharol, SGPS S.A. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $86099615. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -43.526%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $17904570. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 1.901%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $60219. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -77.780%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $23533893. Meziroční růst těchto rezerv je 20.850%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $26895375 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Tyto zisky představují zisky, které se Pharol, SGPS S.A. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

86,10 US$

Celková pasiva

17 904 570,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,06 US$

Peněžní prostředky a ekv.

23 533 893,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-22,75 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Pharol, SGPS S.A. je $0.03, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -70.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20160.0000.0300.0000.0000.030
20140.0000.1000.0000.0000.100
20130.0000.3250.0000.0000.325
20120.2150.4350.0000.0000.650
20110.0000.6500.0000.0000.650
20100.0000.5750.0001.0001.575
20090.0000.5750.0000.0000.575
20080.0000.5750.0000.0000.575
20070.0000.4750.0000.0000.475
20060.0000.4750.0000.0000.475
20050.0000.3500.0000.0000.350
20040.0000.2200.0000.0000.220
20030.0000.1600.0000.0000.160
20020.0000.1000.0000.0000.100

Čistý zisk na akcii (EPS)

Pharol, SGPS S.A. má zisk na akcii ve výši $-0.09, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 89.563% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2016-0.07630.07-0.0553-0.0218-0.09
2015-0.04910.03-0.14-0.64-0.80
2014-0.01720.47-0.32-0.42-0.29
20130.030.30.020.02960.38
20120.060.080.070.04620.26
20110.150.10.120.00660.38
20100.110.196.110.076.48
20090.190.10.130.350.77
20080.140.120.20.170.63
20070.160.190.210.140.70
20060.190.180.110.310.79
20050.110.120.170.180.58
20040.130.130.08760.190.54
20030.05480.05490.04830.03370.18
20020.09180.08050.0810.0670.32
20010.07990.07970.06170.04010.26
20000.130.130.08890.06050.41
19990.140.07570.07330.190.48
19980.110.110.120.130.47
19970.08450.0870.08840.09120.35
19960.07020.07080.07060.07160.28
19950.04440.04420.0450.05610.18
199400000.00

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.003.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.014.

Co je Pharol, SGPS S.A. (PHR.LS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Pharol, SGPS S.A. (PHR.LS) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.035.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Pharol, SGPS S.A. (PHR.LS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -22.748

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.001

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.001

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000