Pharmena S.A.

Symbol: PHR.WA

WSE

5.9

PLN

Tržní cena dnes

 • 2.2992

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 65.71M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Pharmena S.A. (PHR-WA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Pharmena S.A. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $9970000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 21.615%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $1592000 a vykazují meziroční tempo růstu 9.041%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $4563000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 31.802% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $16970000. To odráží míru růstu 46.571% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
1.59
1.46
1.72
1.05
0.47
0.22
Pohledávky
0.00
0.00
2.41
3.08
1.19
0.00
Zásoby
4.56
3.46
4.00
3.85
2.50
3.10
Ostatní
0.00
0.00
0.14
0.27
0.52
5.95
Krátkodobá aktiva celkem
9.97
8.20
8.26
8.25
4.68
9.27
Závazky
8.99
4.92
3.95
2.38
2.98
0.55
Krátkodobý dluh
0.32
0.29
0.25
0.27
1.00
3.59
Ostatní krátkodobé závazky
7.67
0.05
0.03
0.06
0.67
0.00
Krátkodobé závazky
16.97
11.58
11.13
6.51
4.81
7.41

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Pharmena S.A. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $26236000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -58.706%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $3571000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -81.315%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $226000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -20.141%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $22269000. Meziroční růst těchto rezerv je 1922.616%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1113000 a oproti předchozímu roku rostou tempem -0.090%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-22513000, což znamená meziroční růst o 100.116%. Tyto zisky představují zisky, které se Pharmena S.A. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

26,24 US$

Celková pasiva

3 571 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,23 US$

Peněžní prostředky a ekv.

22 269 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-22 513 000,00 US$

Kmenové akcie

0,70 US$

Hodnota podniku

2,60 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Pharmena S.A. je $0.11461, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 9.090%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20160.0000.0000.1150.0000.115
20150.0000.1050.0000.0000.105
20140.0000.1050.0000.0000.105
20130.0000.0000.0960.0000.096
20120.0000.0450.0000.0000.045
20110.0000.0070.0000.0000.007
20100.0000.0000.0540.0000.054

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 3.054.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 5.269.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.875.

Co je Pharmena S.A. (PHR.WA) ROIC (návratnost kapitálu)?

Pharmena S.A. (PHR.WA) ROIC (návratnost kapitálu) je 1.454.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Pharmena S.A. (PHR.WA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 2.597

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.014

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.013

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 10.394