PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Symbol: PPOKF

PNK

0.393

USD

Tržní cena dnes

 • 41.3188

  Poměr P/E

 • -0.0004

  Poměr PEG

 • 6.44B

  MRK Cap

 • 0.02%

  Výnos DIV

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (PPOKF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $18031436000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 14.740%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $2041946000000 a vykazují meziroční tempo růstu 13.241%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $13262602000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 14.453% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $10109335000000. To odráží míru růstu 29.010% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
2041946.00
1803188.00
2677813.00
1961373.00
2803131.00
1793454.00
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
1577520.00
3548051.00
2885957.00
Zásoby
13262602.00
11587778.00
8350703.00
7738457.00
6155542.00
5696607.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
2020368.00
1591235.00
1342722.00
Krátkodobá aktiva celkem
18031436.00
15715060.00
13531817.00
13297718.00
14097959.00
11720730.00
Závazky
1496934.00
1571868.00
1170500.00
1037827.00
1445313.00
1023280.00
Krátkodobý dluh
6732310.00
4645878.00
2842209.00
2770000.00
1700000.00
2880775.00
Ostatní krátkodobé závazky
1880091.00
1618355.00
1343744.00
1380454.00
1587555.00
1155497.00
Krátkodobé závazky
10109335.00
7836101.00
5356453.00
5188281.00
4732868.00
5059552.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $41939307000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 5.928%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $12922344000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -0.835%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $2117814000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -37.042%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $3246510000000. Meziroční růst těchto rezerv je 105.433%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $163980000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $28829227000000, což znamená meziroční růst o 9.317%. Tyto zisky představují zisky, které se PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

41 939 307,00 US$

Celková pasiva

12 922 344 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

2 117 814,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

3 246 510 000 000,00 US$

Goodwill

444 803,00 US$

Nerozdělený zisk

28 829 227 000 000,00 US$

Kmenové akcie

164 228,00 US$

Hodnota podniku

23,71 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk je $100, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -7.407%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0000.000100.000100.000
20220.000108.0000.0000.000108.000
20210.0000.000112.0000.000112.000
20200.0000.00081.0000.00081.000

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -125.633.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.061.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.804.

Co je PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (PPOKF) ROIC (návratnost kapitálu)?

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (PPOKF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.115.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 100.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (PPOKF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 23.705

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.314

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.217

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.650