Promimic AB (publ)

Symbol: PRO.ST

STO

29.9

SEK

Tržní cena dnes

 • -61.5381

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 550.83M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Promimic AB (publ) (PRO-ST) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Promimic AB (publ) si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $69751000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 308.737%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $58800000 a vykazují meziroční tempo růstu 528.541%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $183000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 30.714% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $11456000. To odráží míru růstu 42.011% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

2022202120202019
Peněžní prostředky a investice
58.80
9.36
25.00
11.91
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.18
0.14
0.04
0.04
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
69.75
17.07
28.50
16.09
Závazky
1.24
1.31
0.85
1.14
Krátkodobý dluh
0.00
0.83
0.63
0.83
Ostatní krátkodobé závazky
10.21
0.28
0.37
0.24
Krátkodobé závazky
11.46
8.07
4.91
4.26

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Promimic AB (publ) je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $85436000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -5.646%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $9670000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 68.997%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $53846000. Meziroční růst těchto rezerv je -12.753%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1842000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-121093000, což znamená meziroční růst o 8.516%. Tyto zisky představují zisky, které se Promimic AB (publ) rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

85,44 US$

Celková pasiva

9 670 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

53 846 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-121 093 000,00 US$

Kmenové akcie

1,24 US$

Hodnota podniku

-128,57 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Promimic AB (publ) má zisk na akcii ve výši $-0.31, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 66.424% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.18-0.0791-0.0498--0.31
2022-0.29-0.26-0.17-0.2-0.92
2021---0.18-0.23-0.41

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.194.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.296.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.158.

Co je Promimic AB (publ) (PRO.ST) ROIC (návratnost kapitálu)?

Promimic AB (publ) (PRO.ST) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.128.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Promimic AB (publ) (PRO.ST) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -128.572

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 16.858