Prysmian S.p.A.

Symbol: PRYMY

PNK

19.87

USD

Tržní cena dnes

 • 15.3570

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 10.83B

  MRK Cap

 • 0.02%

  Výnos DIV

Prysmian S.p.A. (PRYMY) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Prysmian S.p.A. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $6798000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 6.418%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $1285000000 a vykazují meziroční tempo růstu -24.501%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $2744000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 19.252% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $5605000000. To odráží míru růstu -0.071% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
1285.00
1702.00
1163.00
1070.00
1001.00
1335.00
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
2744.00
2301.00
1693.00
1973.00
1877.00
1169.00
Ostatní
2488.00
0.00
0.00
0.00
1961.00
1409.00
Krátkodobá aktiva celkem
6798.00
6388.00
4675.00
4982.00
4874.00
3964.00
Závazky
2718.00
2592.00
1958.00
2062.00
2132.00
1686.00
Krátkodobý dluh
323.00
1123.00
127.00
212.00
98.00
370.00
Ostatní krátkodobé závazky
2564.00
1894.00
1618.00
1782.00
1332.00
1.00
Krátkodobé závazky
5605.00
5609.00
3703.00
4056.00
3763.00
3101.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Prysmian S.p.A. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $13425000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 4.572%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $9197000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 3.886%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $2753000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -6.710%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $996000000. Meziroční růst těchto rezerv je 126.879%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $28000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 3.704%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $575000000, což znamená meziroční růst o 33.411%. Tyto zisky představují zisky, které se Prysmian S.p.A. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

13 425,00 US$

Celková pasiva

9 197 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

2 753,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

996 000 000,00 US$

Goodwill

1 700,00 US$

Nerozdělený zisk

575 000 000,00 US$

Kmenové akcie

18,00 US$

Hodnota podniku

5,19 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Prysmian S.p.A. je $0.332, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 9.571%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.3320.0000.0000.332
20220.0000.3030.0000.0000.303
20210.0000.3020.0000.0000.302
20200.0000.1350.0000.0000.135
20190.0000.2420.0000.0000.242
20180.0000.2650.3780.0000.643
20170.0000.2280.0000.0000.228
20160.0000.2380.0000.0000.238
20150.0000.2220.0000.0000.222
20140.0000.2900.0000.0000.290
20130.0000.2730.0000.0000.273
20120.0000.1400.0000.0000.140

Čistý zisk na akcii (EPS)

Prysmian S.p.A. má zisk na akcii ve výši $1.06, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 29.268% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.340.410.31-1.06
20220.240.250.330.140.96
20210.140.160.180.10.58
20200.0450.10.120.07220.33
20190.170.190.150.03990.55
20180.0650.110.19-0.10.27
20170.08220.180.190.07130.52
20160.06770.190.160.130.55
20150.09180.08810.140.160.48
20140.01450.170.13-0.04750.26
2013-0.00450.09910.150.09370.34
20120.09670.110.130.04960.39
20110.0338-0.41-0.00690.032-0.36
20100.06280.060.120.160.40
20090.250.160.150.130.69
2008--0.120.00540.13

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 1.524.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.067.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.689.

Co je Prysmian S.p.A. (PRYMY) ROIC (návratnost kapitálu)?

Prysmian S.p.A. (PRYMY) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.138.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.332

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Prysmian S.p.A. (PRYMY) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 5.193

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.810

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.243

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.630