PT Astra International Tbk

Symbol: PTAIF

PNK

0.3652

USD

Tržní cena dnes

 • 7.8321

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 14.78B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

PT Astra International Tbk (PTAIF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, PT Astra International Tbk si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $179818000000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 12.203%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $61295000000000 a vykazují meziroční tempo růstu -4.147%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $78625000000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 17.568%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $32323000000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 48.169% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $119198000000000. To odráží míru růstu 14.859% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
61295000.00
63947000.00
47553000.00
24330000.00
25193000.00
31574000.00
Pohledávky
78625000.00
66876000.00
59417000.00
77425000.00
78560000.00
0.00
Zásoby
32323000.00
21815000.00
17929000.00
24287000.00
26505000.00
19504000.00
Ostatní
7289000.00
6973000.00
6557000.00
2616000.00
2760000.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
179818000.00
160262000.00
132308000.00
129058000.00
133609000.00
121293000.00
Závazky
37644000.00
25149000.00
16529000.00
30087000.00
42263000.00
29468000.00
Krátkodobý dluh
34669000.00
38667000.00
37136000.00
41752000.00
45529000.00
43584000.00
Ostatní krátkodobé závazky
46885000.00
39962000.00
32071000.00
28123000.00
28675000.00
25670000.00
Krátkodobé závazky
119198000.00
103778000.00
85736000.00
99962000.00
116467000.00
98722000.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti PT Astra International Tbk je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $419690000000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 6.921%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $186380000000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 16.168%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $40406000000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 24.891%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $51876000000000. Meziroční růst těchto rezerv je -23.973%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $2024000000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $176202000000000, což znamená meziroční růst o 1.437%. Tyto zisky představují zisky, které se PT Astra International Tbk rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

419 690 000,00 US$

Celková pasiva

186 380 000 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

40 406 000,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

51 876 000 000 000,00 US$

Goodwill

4 896 000,00 US$

Nerozdělený zisk

176 202 000 000 000,00 US$

Kmenové akcie

2 024 000,00 US$

Hodnota podniku

3,56 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii PT Astra International Tbk je $0.044, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 131.579%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0380.0000.0060.044
20220.0000.0130.0000.0060.019
20210.0000.0060.0000.0030.009
20200.0000.0110.0000.0020.013
20190.0000.0110.0000.0000.011
20140.0000.0130.0000.0050.018

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -449.956.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.180.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.561.

Co je PT Astra International Tbk (PTAIF) ROIC (návratnost kapitálu)?

PT Astra International Tbk (PTAIF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.200.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.044

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

PT Astra International Tbk (PTAIF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 3.559

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.419

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.186

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.723