Purmo Group Oyj

Symbol: PURMO.HE

HEL

6.48

EUR

Tržní cena dnes

 • 37.7904

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 266.41M

  MRK Cap

 • 0.03%

  Výnos DIV

Purmo Group Oyj (PURMO-HE) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Purmo Group Oyj si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $364900000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -17.778%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $56300000 a vykazují meziroční tempo růstu -68.300%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $174100000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 10.610% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $234900000. To odráží míru růstu -22.806% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
56.30
177.60
0.00
0.00
0.00
0.00
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
174.10
157.40
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
364.90
443.80
0.00
0.00
0.00
0.00
Závazky
193.40
192.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobý dluh
20.80
100.60
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
20.70
11.70
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobé závazky
234.90
304.30
0.00
0.00
0.00
0.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Purmo Group Oyj je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1005500000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -4.809%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $540200000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -13.596%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $311300000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -1.674%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $89900000. Meziroční růst těchto rezerv je 69.303%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $3100000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $39000000, což znamená meziroční růst o -2.985%. Tyto zisky představují zisky, které se Purmo Group Oyj rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 005,50 US$

Celková pasiva

540 200 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

311,30 US$

Peněžní prostředky a ekv.

89 900 000,00 US$

Goodwill

370,30 US$

Nerozdělený zisk

39 000 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

0,44 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Purmo Group Oyj je $0.18, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -50.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0900.0900.0000.180
20220.0000.1800.1800.0000.360

Čistý zisk na akcii (EPS)

Purmo Group Oyj má zisk na akcii ve výši $0.28, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -42.857% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.160.040.08-0.28
20220.160.20.13-0.170.32
20210.960.43-0.0262-0.40.96
2020--000.00

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.599.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.048.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.587.

Co je Purmo Group Oyj (PURMO.HE) ROIC (návratnost kapitálu)?

Purmo Group Oyj (PURMO.HE) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.046.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.180

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Purmo Group Oyj (PURMO.HE) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.443

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.702

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.325

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.344