Scherzer & Co. AG

Symbol: PZS.DE

XETRA

2.28

EUR

Tržní cena dnes

 • -39.1564

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 68.26M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Scherzer & Co. AG (PZS-DE) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Scherzer & Co. AG si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $61681560.39. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 5.903%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $2319779.26 a vykazují meziroční tempo růstu 20.626%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $12945192.36. To odráží míru růstu 35.138% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
2.32
1.92
1.20
0.70
2.05
1.07
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
1.04
0.35
0.60
0.29
0.91
0.04
Krátkodobá aktiva celkem
61.68
58.24
58.04
54.11
52.32
53.53
Závazky
0.03
0.04
0.00
0.04
0.03
0.10
Krátkodobý dluh
12.89
9.51
6.23
9.33
11.93
13.31
Ostatní krátkodobé závazky
17.28
0.02
0.06
0.04
0.03
0.03
Krátkodobé závazky
12.95
9.58
6.29
9.41
11.99
13.46

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Scherzer & Co. AG je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $100079273.47999999. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $22310242.96. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -11.601%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $8500000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 0.000%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $4147245.53. Meziroční růst těchto rezerv je 2064.917%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $29940000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $38976007.84, což znamená meziroční růst o 3.588%. Tyto zisky představují zisky, které se Scherzer & Co. AG rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

100,08 US$

Celková pasiva

22 310 242,96 US$

Dlouhodobý dluh

8,50 US$

Peněžní prostředky a ekv.

4 147 245,53 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

38 976 007,84 US$

Kmenové akcie

29,94 US$

Hodnota podniku

18,95 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Scherzer & Co. AG je $0.05, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.0000.0500.0000.0000.050
20210.0000.0500.0000.0000.050
20180.0000.1000.0000.0000.100
20170.0000.0500.0000.0000.050
20160.0000.0500.0000.0000.050
20150.0000.0500.0000.0000.050

Čistý zisk na akcii (EPS)

Scherzer & Co. AG má zisk na akcii ve výši $-0.04, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -110.053% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.010.01-0.0291-0.0291-0.04
20210.070.070.120.120.38
20200.0450.0450.170.170.43
20190.00020.0002-0.0391-0.0391-0.08
20180.08830.0883-0.1-0.1-0.02
20170.07390.07390.0580.0580.26
2016-0.0187-0.01870.09330.09330.14
20150.05420.05420.03460.03460.16
20140.04740.04740.01560.01560.14
20130.01210.01210.08770.08770.20

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.379.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.882.

Co je Scherzer & Co. AG (PZS.DE) ROIC (návratnost kapitálu)?

Scherzer & Co. AG (PZS.DE) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.032.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Scherzer & Co. AG (PZS.DE) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 18.946

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.211

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.164

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 8.816