ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Agriculture Total Return

Symbol: RJA

AMEX

9.16

USD

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 110.16M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Agriculture Total Return (RJA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Agriculture Total Return si udržuje zdravou pozici.

Peněžní prostředky a investice
Pohledávky
Zásoby
Ostatní
Krátkodobá aktiva celkem
Závazky
Krátkodobý dluh
Ostatní krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Agriculture Total Return je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Tyto zisky představují zisky, které se ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Agriculture Total Return rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

NaN US$

Celková pasiva

NaN US$

Dlouhodobý dluh

NaN US$

Peněžní prostředky a ekv.

NaN US$

Goodwill

NaN US$

Nerozdělený zisk

NaN US$

Kmenové akcie

NaN US$

Hodnota podniku

0,00 US$

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.000.

Co je ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Agriculture Total Return (RJA) ROIC (návratnost kapitálu)?

ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Agriculture Total Return (RJA) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.000.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Agriculture Total Return (RJA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.000

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000