ReNew Energy Global Plc

Symbol: RNW

NASDAQ

6.91

USD

Tržní cena dnes

 • 75.0188

  Poměr P/E

 • -0.0087

  Poměr PEG

 • 2.58B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

ReNew Energy Global Plc (RNW) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, ReNew Energy Global Plc si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $111763000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -17.342%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $38182000000 a vykazují meziroční tempo růstu 34.543%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $21599000000. Meziroční míra růstu pohledávek je -52.469%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $1194000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 46.503% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $115845000000. To odráží míru růstu 14.382% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

2023202220212020
Peněžní prostředky a investice
38182.00
28379.00
20679.00
13089.00
Pohledávky
21599.00
45442.00
40097.00
29609.00
Zásoby
1194.00
815.00
833.00
609.00
Ostatní
4902.00
3001.00
825.00
722.00
Krátkodobá aktiva celkem
111763.00
135212.00
92320.00
84918.00
Závazky
5394.00
5609.00
3245.00
3733.00
Krátkodobý dluh
43221.00
14940.00
41427.00
35333.00
Ostatní krátkodobé závazky
67219.00
80719.00
16020.00
13625.00
Krátkodobé závazky
115845.00
101279.00
60792.00
52730.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti ReNew Energy Global Plc je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $813454000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 22.820%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $689491000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 28.125%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $508485000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 25.213%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $24433000000. Meziroční růst těchto rezerv je -4.618%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $4808000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-52283000000, což znamená meziroční růst o 14.427%. Tyto zisky představují zisky, které se ReNew Energy Global Plc rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

813 454,00 US$

Celková pasiva

689 491 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

508 485,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

24 433 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-52 283 000 000,00 US$

Kmenové akcie

3 799,00 US$

Hodnota podniku

-4,45 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

ReNew Energy Global Plc má zisk na akcii ve výši $17.09, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 177.541% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20237.419.38-0.317.09
2022-0.26-2.51-10.19-9.08-22.04
20211.06-18.59-15.93-9.3-42.76
2020--2.29-8.74--11.03

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -146.202.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.752.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.563.

Co je ReNew Energy Global Plc (RNW) ROIC (návratnost kapitálu)?

ReNew Energy Global Plc (RNW) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.093.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

ReNew Energy Global Plc (RNW) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -4.449

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 5.511

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.730

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.569