Renalytix Plc

Symbol: RTNXF

PNK

0.537

USD

Tržní cena dnes

 • -1.3317

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 56.19M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Renalytix Plc (RTNXF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Renalytix Plc si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $47431000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -37.597%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $41333000 a vykazují meziroční tempo růstu -36.566%. Meziroční míra růstu pohledávek je -100.000%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $1160000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 228.612% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $12205000. To odráží míru růstu 68.044% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

20222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
41.33
65.16
13.29
9.29
0.04
Pohledávky
0.00
1.20
0.02
0.00
0.02
Zásoby
1.16
0.35
0.33
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
4.28
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
47.43
76.01
18.90
9.40
0.06
Závazky
2.46
1.76
2.90
0.76
0.00
Krátkodobý dluh
4.82
0.14
0.21
0.00
0.07
Ostatní krátkodobé závazky
4.92
5.36
0.27
0.00
0.00
Krátkodobé závazky
12.21
7.26
3.38
0.76
0.07

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Renalytix Plc je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $39802000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -10.489%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $21705000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 44.210%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $7021000. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $33027000. Meziroční růst těchto rezerv je 2.058%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $286000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 30.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-167221000, což znamená meziroční růst o 31.087%. Tyto zisky představují zisky, které se Renalytix Plc rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

39,80 US$

Celková pasiva

21 705 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

7,02 US$

Peněžní prostředky a ekv.

33 027 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-167 221 000,00 US$

Kmenové akcie

0,17 US$

Hodnota podniku

-2,62 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Renalytix Plc má zisk na akcii ve výši $-0.14, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 72.000% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.14----0.14
2022-0.20-0.16-0.14-0.50
2021-0.120-0.14-0.21-0.47
2020-0.01230-0.1-0.12-0.23
2019---0.0253-0.0785-0.11
2018--0.0015---0.00

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.297.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -11.191.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.000.

Co je Renalytix Plc (RTNXF) ROIC (návratnost kapitálu)?

Renalytix Plc (RTNXF) ROIC (návratnost kapitálu) je -1.285.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Renalytix Plc (RTNXF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -2.620

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.642

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.292

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 18.135