Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.

Symbol: SEYMF

PNK

17

USD

Tržní cena dnes

 • 18.4847

  Poměr P/E

 • 0.7561

  Poměr PEG

 • 2.12B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (SEYMF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $200682000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 6.585%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $138286000 a vykazují meziroční tempo růstu -2.038%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $185220000. To odráží míru růstu 6.666% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

2022202120202019
Peněžní prostředky a investice
138.29
141.16
64.95
105.34
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
200.68
188.28
105.61
138.14
Závazky
81.89
83.91
60.76
46.70
Krátkodobý dluh
96.97
82.81
16.52
26.47
Ostatní krátkodobé závazky
6.36
6.93
9.17
7.85
Krátkodobé závazky
185.22
173.65
86.45
81.01

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1605123000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 30.208%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1152109000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 23.777%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $783525000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 10.552%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $82204000. Meziroční růst těchto rezerv je -25.769%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $140615000, což znamená meziroční růst o 315.320%. Tyto zisky představují zisky, které se Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 605,12 US$

Celková pasiva

1 152 109 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

783,52 US$

Peněžní prostředky a ekv.

82 204 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

140 615 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

5,90 US$

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.899.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.819.

Co je Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (SEYMF) ROIC (návratnost kapitálu)?

Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (SEYMF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.113.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (SEYMF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 5.904

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 2.042

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.574

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 11.070