Standard Bank Group Limited

Symbol: SGBLY

PNK

10.14

USD

Tržní cena dnes

 • 8.8911

  Poměr P/E

 • 0.0229

  Poměr PEG

 • 16.81B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Standard Bank Group Limited (SGBLY) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Standard Bank Group Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $143900000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 33.017%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $117926000000 a vykazují meziroční tempo růstu 23.996%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $25974000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 98.624%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $8367000000. To odráží míru růstu -9.252% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
117926.00
95105.00
88546.00
77059.00
86402.00
76830.00
Pohledávky
25974.00
13077.00
22110.00
18108.00
11045.00
14273.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
143900.00
108182.00
110656.00
95167.00
97447.00
91103.00
Závazky
8367.00
9220.00
8588.00
8550.00
7781.00
7403.00
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
(8367)
(9220)
(8588)
(8550)
(7781)
(7403)
Krátkodobé závazky
8367.00
9220.00
8588.00
8550.00
7781.00
7403.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Standard Bank Group Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $3028679000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 19.337%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $30626000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -98.677%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $30626000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 5.906%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $136653000000. Meziroční růst těchto rezerv je 61.834%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $27111000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 50.483%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $201287000000, což znamená meziroční růst o 18.343%. Tyto zisky představují zisky, které se Standard Bank Group Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

3 028 679,00 US$

Celková pasiva

30 626 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

30 626,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

136 653 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

201 287 000 000,00 US$

Kmenové akcie

156,00 US$

Hodnota podniku

6,45 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Standard Bank Group Limited je $0.739, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 14.308%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.3760.3630.0000.739
20220.0000.3410.3060.0000.646
20210.0000.1620.2380.0000.400
20200.0000.2890.0000.0000.289
20190.0000.0000.2950.0000.295
20180.0000.4310.2990.0000.730
20170.3350.0000.3030.0000.638
20160.0000.0000.2540.0000.254
20150.0000.2760.2400.0000.516
20140.0000.2770.2430.0000.520
20130.0000.2630.2350.0000.498
20120.3780.0000.2560.0000.633
20110.0000.3560.1970.0000.553
20100.0000.3320.1960.0000.527

Standard Bank Group Limited (SGBLY) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Standard Bank Group Limited (SGBLY) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne September 28, 2012 s poměrem 2:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
28 September 20122:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 36.672.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.258.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.693.

Co je Standard Bank Group Limited (SGBLY) ROIC (návratnost kapitálu)?

Standard Bank Group Limited (SGBLY) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.014.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.739

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Standard Bank Group Limited (SGBLY) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 6.452

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.541

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.045

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.040